0

Balans och meningsfullhet i den digitala världen

Sedan datorer, mobiltelefoner och internet revolutionerade världen under 1900-talets sista decennier har vi haft en obruten och onyanserad dragning till den digitala världen och dess oändliga möjligheter till information, kunskap och virtuella möten. Som med allt annat i livet handlar hållbarhet om balans och överkonsumtion får destruktiva följder. Spelmissbruk såväl som informations- och bekräftelsemissbruk har utvecklats i dess kölvatten och miljoner människor, särskilt yngre generationer har fastnat framför datorn och telefonen under merparten av dygnets timmar. Konsekvenserna har som med all form av överkonsumtion och missbruk påverkat såväl fysisk som psykisk hälsa och haft stor negativ inverkan på det sociala livet i den verkliga världen.

Nu är vi dock redo för en balansering av teknikens inflytande över vårt liv, framdriven av känslan av mening som nu står överst på agendan. Efter en tid då konsumtion och mer av allt varit vägen till visionen om lycka, har vi nu fått en motreaktion som bygger på less is more. Vi vill gå på djupet istället för på bredden och vi söker äkta, autentiska möten och upplevelser.

Ett exempel på detta är en rörelse som vill skapa debatt om alla appar som upptar allt mer av vår vakna tid. Denna trend har nu kommit till Sverige med målet att bidra till en värld där användarna känner att tiden de tillbringar på nätet känns meningsfull och väl använd (DN, 12/1 2018).”

Vi använder i genomsnitt våra smarta telefoner fyra timmar om dagen, vilket är en fjärdedel av vår vakna tid. Många människor börjar uppleva att de saknar kontroll över den tid de tillbringar på nätet och att det gått inflation i appar och sociala media användande. Ambitionen för den nystartade rörelsen ”Time well spent Sweden” är att hjälpa människor i att få ett mer sunt förhållningssätt till alla tidsslukande appar. Detta genom att inspirera branschen till att ta ett större ansvar för hur de påverkar sina användare, säger Hoa Ly, psykolog och Tove Blomgren på designbyrån Doberman och talespersoner för rörelsen.

Time well spent har vuxit fram som en motvikt till Teknikjättarna i Silicon Valley vars uppdrag är att hitta lösningar som maximerar hur mycket tid och uppmärksamhet de lyckas ta från användarna. Hoa Ly menar att dessa företag utnyttjar vår psykologiska sårbarhet och hur våra belöningssystem fungerar. Forskning visar på samband mellan mycket skärmtid och nedstämdhet, sömnbrist och jämförelseångest.

Hoa Ly och Tove Blomgren menar att hela den digitala branschen står inför ett vägskäl. Företagen måste inse att det inte bara handlar om att locka nya användare eller maximera användartiden, utan om att bidra till ett mer etiskt förhållningssätt som bygger på att vägleda människor till att uppleva att den tid de lägger ner på sociala medier, spel, verktygsappar och liknande är väl använd. Det handlar inte om att teknik och utveckling är dåligt utan om att vi måste lära oss att hantera den så att den tillför mening och inte motsatsen till vårt liv.

Tristan Harris som tidigare arbetade på Google i ett projekt som på ett mer etiskt sätt syftade till att styra internetanvändarnas tankar och handlingar på nätet, startade rörelsen Time well spent i USA för ett par år sedan och lämnade Google. Han är en av dem som kraftigt reagerat på den s.k. uppmärksmahetsekonomin som kapar mänskligt tänkande och handlingar när man sitter vid en dator eller använder en smartphone. Tristan Harris frågar hur ofta tekniken avbryter oss i det vi egentligen håller på med. På jobbet och på fritiden ödslar vi skrämmande mycket tid på notiser och fönster som poppar upp. Mångas upplevelse är att tekniken stjäl vår tid istället för att hjälpa oss att använda tiden väl och att underlätta vår vardag.

Nu kommer dock en motreaktion som i sann ”Cultural Creative anda!” driver fram tankar kring hur vi bör leva för att uppleva mening!

Välkommen till DownTown Camper på tisdag den 30e januari kl 08.00 då jag kommer finnas på plats för att diskutera dessa viktiga frågor. För mer info se Facebook ABLE Lounge under Daily Calendar

2

 

2018 handlar lyx om gemenskap och ett hållbart liv 

I veckan presenterades Forbes lista över rekommenderade lyxhotell i världen som öppnar 2018. Till vår stora glädje fanns Scandic DownTowm Camper i Stockholm med på denna exklusiva lista över 10 topphotell i världen som utnämns till de absolut bästa! Motiveringen är att hotellet öppnar upp en ny nisch där att bo på hotell inte bara handlar om att övernatta, utan också om att få en upplevelse och ett innehåll som skapar ett mervärde kring själva upplevelsen.

Utnämningen är ett klart bevis på att lyx 2018 inte handlar om kristallkronor och champagne i första hand, utan primärt om att skapa värden som möter den globale resenärens grundläggande behov. De som har råd att bo på lyxhotell är människor som är vana att resa och som har både en ekonomisk och en upplevelsemässig mättnad som gör att man längtar efter det som är genuint och som skapar en känsla av mening.

Benämningen på denna globala subgrupp är The Cultural Creatives som min blogg handlar om och som idag omfattar över en tredjedel av västvärldens marknad med Sverige i ledande ställning. Det handlar om att människor enas kring gemensamma behov och värderingar som bygger på att man fortfarande uppskattar bekvämlighet, god mat och sköna upplevelser – men de måste vara genuina, autentiska och hållbara för miljön, för hälsan och på ett socialt plan. Brister det i någon av dessa dimensioner är det inte längre ”politiskt korrekt”

DownTown Camper är ett hotell som satsat på att ge sina gäster en känsla av gemenskap, av vänligt bemötande och självklart bekväma rum och ett fantastiskt centralt läge i Stockholms city. Utöver det är vi inom ABLE Lounge glada och stolta över att få vara med och bidra till det koncept kring Holistisk Wellness och det samtal och den ständigt pågående dialog där vi möter såväl lokalbefolkning som hotellets gäster från hela världen i dagliga aktiviteter, workshops och möten i olika former.

Ännu är detta koncept i sin linda och vi lever mitt i de utmaningar som ett grundläggande paradigmskifte innebär med krafter som inte förstår eller t.o.m. är motståndare å ena sidan, och å andra sidan en obändlig naturkraft av vilja, nyfikenhet och ett starkt intresse och support för det vi gör.

Forbes utnämning är ett kvitto på att vi tolkat världens och människors behov rätt och att vi som arbetar med att möta människors behov på olika sätt behöver vara där de naturliga flödena finns som t.ex. på ett hotell. Det är ingen slump att DownTown Camper blivit en magnet som drar människor till sig från världens alla hörn redan innan det ens varit färdigbyggt. Skälet är att vi som lever idag söker en gemenskap, en Community med ett innehåll som speglar våra behov, vem vi är och vad vi behöver.

På tisdag kommer jag att utveckla dessa tankar mer och inbjuda till en workshop på DownTown Camper kl 8-8.20. Varmt välkommna då!

/Fredrik Co-Founder of ABLE Lounge

https://www.forbes.com/sites/jordilippemcgraw/2018/01/02/luxury-hotels…/2

0

#metoo ett uttryck för Cultural Creatives rörelsen ”Workshop på DownTown Camper med Fredrik Bengtsson, tisdag 5/12 08.00

Det är intressant om inte förvånande att #metoo rörelsen utvecklades till en revolution i Sverige och det är viktigt att vi sätter in det som sker i ett sammanhang där det blir greppbart.

Som jag skrivit om här på bloggen i en rad olika artiklar befinner sig västvärlden i en omfattande transformation gällande attityder och förhållningssätt till liv och arbete. Denna globala värderingsrevolution bärs fram av Cultural Creatives vars anhängare uppgår till åtskilliga miljoner människor i västvärlden där Sverige sannolikt är den nation med starkast nationellt och kollektivt stöd och samling för dessa hållbarhetsvärderingar. Precis som det skildrades i DN 2/12 2017 är det mot bakgrund av The World Value Survey naturligt och egentligen självklart att #metoo lett till en revolution i Sverige givet att det är vi som driver utvecklingen mot frihet, självförverkligande och hållbarhet framåt.

Cultural Creatives är ett samlingsnamn på en subgrupp som förenas av gemensamma värderingar och som vuxit fram som en följd av de sociala utvecklingssteg som präglat 1900-talet i form av t.ex. kvinnlig rösträtt, preventivmedel och aborträtt, 68-revolutionen i Paris, pappors föräldraledighet och en succesiv transformation från en mansdominerad värld där kvinnorna måste anpassa sig till männens värld, till den nutida situation som råder där den perfekte mannen utvecklats till att bli mjuk, att prata känslor och att ägna sig åt omvårdnad och relationer på samma villkor som kvinnorna. Att vi 2015 fick nya arbetsmiljöföreskrifter som satte kränkande särbehandling på agendan var ytterligare ett steg som lade grunden för en revolution à la #metoo.

I den hållbara värld som the Cultural Creatives strävar efter handlar livet om att vi tar hand om vår hälsa och vår livskvalitet, att vi månar om våra medmänniskor och om vårt lokalsamhälle samt att vi tar ett personligt ansvarstagande för skapandet av en värld präglad av demokrati, fred och ett globalt ansvar för planeten. Det handlar inte om någon politisk eller religiös rörelse utan om ett nytt utvecklingssteg i människans historia som enklast kan beskrivas som att vi tar ställning för ett liv som präglas av värdighet i alla dess dimensioner.

Välkommen till en workshop på DownTown Camper imorgon tisdag kl 08-00 med mig där vi pratar mer om dessa frågor!

0

Tonight we are happy to invite you to a very exciting workshop about writing as a therapeutic tool at DownTown Camper in Stockholm. Writing is a very powerful tool for the healing of deeper wounds as well as for personal development and growth. Writing can be a good alternative to sleeping pills indicating the need to spend some quality time with your soul. Tonight you have a chance to get inspired and to learn more about the power of writing. Welcome!

Groundbreaking research on the cognitive, emotional and biological pathways reveals how disclosure and expressive writing influences mental and physical health. Join us to find out how writing can increase your life quality! You can travel anywhere and still keep your personal therapist, and return to your therapy whenever you need, as it is written down. Get to know how to write about your life, create continuity and make you move from one point to another in your life.

A chance to express yourself through some creative writing exercises will also be a part of this workshop by Karin Holgersson, online therapist at Dininsida.se, educated in psychotherapy, certificated dancetherapist & yoga teacher.

Free admission!

******

ABLE Lounge offers access to a unique network of hyper-talented and passionate experts within holistic wellbeing. Our mission is to enable you to be the best you. To experience life to the fullest!

In a joint venture with Scandic Downtown Camper – the world’s first signature hotel combining an urban lifestyle with a sustainable mindset – we offer daily 40 minute workshops with handpicked professionals. Take the chance to be inspired and enable yourself to think, look and feel better!

A warm welcome to ABLE Lounge at Downtown Camper!

Mondays @ 18:00 Body Awareness
Tuesdays @ 18:00 Mental & Emotional Wellbeing
Wednesdays @ 08:00 Leadership & Engagement
Thursdays @ 18:00 Inspiration
Fridays @ 15:00 Spirituality

Visit www.ablelounge.com for a full schedule of workshops and inspirational talks.

0

Cultural Creatives – The leading edge of Cultural Change

For those of you who follow my blog, you know that the reason for my writing and the message I am trying to convey to you is the voice of the global movement named The Cultural Creatives. I had never heard of this concept before when me and my partner in ABLE Lounge, Julie Lindh. were told by a communication agency that the voices and the messages that we had picked up from all the people we had met throughout the years in our fields of work, were the common voice of a global movement named The Cultural Creatives.

That was the moment when we decided to create ABLE Lounge as a global platform with the mission to unite people around the globe for the co-creation of the paradigm shift leading to a Sustainable World.

DownTowm Camper at Scandic in Stockholm is the host for this movement where we provide daily talks, workshops and activities around themes related to the new time and the sustainable world. ABLE Lounge and what we provide is for you all. You are part of the co-creation of the world in which we want to live tomorrow. Thus I hope you will come, take part and help us to make this platform the center of awareness and action towards sustainable life in its different dimensions.

I look forward to seeing you on Wednesday!

Have a nice weekend/Fredrik

Wednesday 29 November

Fredrik Bengtsson

”The Cultural Creatives – The Leading Edge of Cultural Change”

Fredrik Bengtsson, psychologist, author and Co-Founder of ABLE Lounge. Fredrik is an existential psychologist and entrepreneur aiming to contribute to a better world by sharing his profound knowledge and expertise about humans needs, the corporate world and the surrounding society. As Co-founder and CEO of ABLE Lounge, Fredrik´s mission is to inspire people to live sustainably and to empower them to take action for the co-creation of a holistic approach to what life, working-life and society should be tomorrow.

Downtown Camper, Brunkebergstorg 9
Wednesday 29 November, 6PM

Join the conversation and sign up below!

http://bit.ly/2hPKCWu

4

Burnout as a consequence of an existential crises

One of the most significant moments in my life was when I suffered from burnout in my early twenties. It was a very hard experience back then of course, especially since burnout was not yet a diagnoses and thus I could not receive any help or treatment for my condition. Today I am somehow grateful for the lack of understanding and help from others, since it forced me to look deeper into myself to find an answer and a solution to what I was suffering from. This is what brought me to existential and philosophical literature which helped me to understand that the root of my problem was that I was not living an authentic life. I was successful and on the outside people would envy me, but on the inside I felt lost and empty. I knew intuitively that my only way to healing was to change my life towards my inner truth and what was a meaningful existence for me.

This personal experience has defined my life and some years later, when burnout become known and spread in the western world, I got the chance to develop a treatment program to help others. During the 15 years that have passed, I have had the opportunity to guide hundreds of people through a burnout process towards healing within this program named Lifeplanning. Over and over again I have learnt that the understanding and the experience I originally gained through my own crises and suffering so many years ago, proved to be true. I know that burnout is the source of life itself, knocking on your door to make you wake up and to realize that you are not leading a life that is meaningful for you. The reason, the situation and what needs to be changed is always a unique personal process but the common underlying message is a wake-up call from the depth of your soul.

During the next few weeks, I will share some of my knowledge and experience from my work at the Tuesday workshop I give at DownTown Camper. I hope to see you there for an interesting series of talks and discussions about burnout and it´s meaning. Welcome!

Meet Fredrik Bengtsson, Co-Founder of ABLE, Existential Psychologist, Author and specialist in stress related illness. Welcome to a workshop where he will share his knowledge and experience of meeting and treating thousands of people suffering from depression and burnout for the past 15 years.

What can we learn from this experience and what if burnout is a healthy reaction from an existential point of view?

Free admission!

******

ABLE Lounge offers access to a unique network of hyper-talented and passionate experts within holistic wellbeing. Our mission is to enable you to be the best you. To experience life to the fullest!

In a joint venture with Scandic Downtown Camper – the world’s first signature hotel combining an urban lifestyle with a sustainable mindset – we offer daily 40 minute workshops with handpicked professionals. Take the chance to be inspired and enable yourself to think, look and feel better!

A warm welcome to ABLE Lounge at Downtown Camper!

Mondays @ 18:00 Body Awareness
Tuesdays @ 18:00 Mental & Emotional Wellbeing
Wednesdays @ 08:00 Leadership & Engagement
Thursdays @ 18:00 Inspiration
Fridays @ 15:00 Spirituality

Visit www.ablelounge.com for a full schedule of workshops and inspirational talks.

0

DownTowm Talks Wednesdays at 6pm

För dig som är intresserad av att ta del av det senaste och det bästa gällande morgondagens hållbara samhälle vill jag slå ett slag för DownTowm Talks som äger rum varje onsdag kl 18 på DownTown Camper och som är powered by ABLE. I morgon onsdag har vi glädjen att presentera Göran Gennvi från Naturakademin som jag varmt kan rekommendera er att ägna en stund åt att lyssna på. Klicka på bilden eller gå in på DownTown Campers hemsida för att boka en plats – gratis!

0

The Escape from Freedom Tuesday Nov 14 at 18h

How can we understand the existential dimensions of human needs and behaviors at a time when globalization and openness meet resistance by nationalism and local patriotism?

Meet Fredrik Bengtsson, Psychologist, Author and Co-founder of ABLE Lounge, throwing light upon the forces that shape our modern society and discussing the support people need to preserve freedom, democracy and quality of life.

Free admission!

******

ABLE Lounge offers access to a unique network of hyper-talented and passionate experts within holistic wellbeing. Our mission is to enable you to be the best you. To experience life to the fullest!

In a joint venture with Scandic Downtown Camper – the world’s first signature hotel combining an urban lifestyle with a sustainable mindset – we offer daily 40 minute workshops with handpicked professionals. Take the chance to be inspired and enable yourself to think, look and feel better!

A warm welcome to ABLE Lounge at Downtown Camper!

Mondays @ 18:00 Body Awareness
Tuesdays @ 18:00 Mental & Emotional Wellbeing
Wednesdays @ 08:00 Leadership & Engagement
Thursdays @ 18:00 Inspiration
Fridays @ 15:00 Spirituality

Visit www.ablelounge.com for a full schedule of workshops and inspirational talks.

*****

0

Think Out’s 

Freedom is what we all want – but when we find a way to escape from responsibility we tend to take the easy way out. We tend to forget that freedom and responsibility are intertwined and two ends of the same scale. ABLE is happy to introduce a new concept at DownTown Camper- Think Out’s with focus on existential questions that we can all relate to. Welcome to this first Think Out with Existential Philosopher and Psychotherapist, Jan Aronsson. Tuesday Nov 7 at 18h.

Join us for an inspiring conversation about what it means to be a free person. Do we have freedom? And what do we mean by that? And what about responsability? How is responsability related to freedom? Is it really possible to be free and responsible at the same time?

Broaden your horizon by new insights on your life and your choices in a workshop by Jan Aronsson, existential psychotherapist, teacher & organisational consultant. Questions about the basis of one’s existence are constantly present in his practice. Discover how you can enhance your well-being by new perspectives on existential issues, by studying in detail how you live today, what you want with your life and how you direct yourself towards the rest of your life.

Come and let us talk together!

Free admission!

******

ABLE Lounge offers access to a unique network of hyper-talented and passionate experts within holistic wellbeing. Our mission is to enable you to be the best you. To experience life to the fullest!

In a joint venture with Scandic Downtown Camper – the world’s first signature hotel combining an urban lifestyle with a sustainable mindset – we offer daily 40 minute workshops with handpicked professionals. Take the chance to be inspired and enable yourself to think, look and feel better!

A warm welcome to ABLE Lounge at Downtown Camper!

Mondays @ 18:00 Body Awareness
Tuesdays @ 18:00 Mental & Emotional Wellbeing
Wednesdays @ 08:00 Leadership & Engagement
Thursdays @ 18:00 Inspiration
Fridays @ 15:00 Spirituality

Visit www.ablelounge.com for a full schedule of workshops and inspirational talks.

0

Workshop about Compassion Today at 6pm!

Experience a workshop about the meaning of emotions and learn more about how listening to what we really feel can lead our way. An evening about how emotions guide us, and about choosing what we feel.

There is a tenacious myth in the Western world that reason goes over feeling and that this is how it should be. This belief makes us lose sight of the richness of what our emotions can tell us, about where we are and where we want to be. Unattended feelings, can make life difficult. We end up in situations where conflicting emotions make us worried and stressed. In this workshop, we use different exercises that helps us listen to and value what we experience in our emotional life. Compassion-focused Training (CFT) gives us opportunity to wholeheartedly and willingly, choose our way forward.

Welcome to an inspirational evening on Compassion with Ylva Kurtén and Fredrik Gunnarsson, licensed psychologists experienced in working with compassion and emotional awareness in groups and organizations.

For those who are curious and want to learn more, compassion-focused training will be offered further on. Then we will examine what it means to be in the state of stress, in drive and entrepreneurship, and in peace and satisfaction and learn how to choose where we want to be.

Free admission!

******

ABLE Lounge offers access to a unique network of hyper-talented and passionate experts within holistic wellbeing. Our mission is to enable you to be the best you. To experience life to the fullest!

In a joint venture with Scandic Downtown Camper – the world’s first signature hotel combining an urban lifestyle with a sustainable mindset – we offer daily 40 minute workshops with handpicked professionals. Take the chance to be inspired and enable yourself to think, look and feel better!

A warm welcome to ABLE Lounge at Downtown Camper!

Mondays @ 18:00 Body Awareness
Tuesdays @ 18:00 Mental & Emotional Wellbeing
Wednesdays @ 08:00 Leadership & Engagement
Thursdays @ 18:00 Inspiration
Fridays @ 15:00 Spirituality

Visit www.ablelounge.com for a full schedule of workshops and inspirational talks.