0

Under decennier har arbetslivet fostrat oss i att det är siffrorna och resultatet som vi ska fokusera på för att leverera och bli framgångsrika på jobbet. Hur vi mår eller har det tillsammans i teamet eller i relation till chefen har varit irrelevant. Människan har reducerats till någon som är utbytbar från en dag till en annan och i vissa branscher benämnts som ”pinnar”. I den nya tiden då allt som går att maximera redan är maximerat och där världen förändras och inga gamla sanningar längre gäller, behöver vi helt vända på steken och sätta människan i centrum. Vi behöver nya, kreativa sätt att lösa saker på och innovation är ledordet för att få vilken verksamhet som helst att blomstra i en värld där allt redan är gjort. Förutsättningarna för att ett företag ska bli framgångsrikt handlar därför om att ge förutsättningar till människan att kunna vara i balans och känna sig engagerad och inspirerad. Detta händer om människor känner sig sedda, uppskattade, har en god relation till sin chef, känner samhörighet med sitt team och upplever den omgivande företagskulturen som stödjande och uppmuntrande. På onsdag bjuder vi in till ett ABLE Talks med Jesper Ek som inbjuden gäst som handlar om just dessa frågor. Varmt välkommen då till PwC som valt att stå värd för eventet denna vecka.

https://www.facebook.com/events/1924242344572968

0

ABLE Talks – En Community för Ledare

I onsdags lanserade vi vårt första ABLE Talks at DownTown Camper och lyssnade till Torbjörn Ericsson som inspirerade oss att tänka på självstyrande team och organisationer utan chefer. Nästa tillfälle, onsdagen den 18e april samlas vi på nytt för att inspireras av nya tankar kring morgondagens arbetsliv och ledarskap. För mer information, se länken nedan:

https://www.facebook.com/events/164862110879953/

Vårt syfte är att skapa en härlig sammanslutning av ledare och chefer i en community som tillsammans samskapar och utbyter erfarenheter för att skapa ett hållbart arbetsliv. Varmt välkommen, ta gärna med en vän eller kollega och tack för att du sprider detta i dina nätverk!

Fredrik & The ABLE Team

0

Vi lever i en tid då vi behöver smarta, visa och effektiva ledare för att möjliggöra ett paradigmskifte i vårt arbetsliv och i vårt samhälle. Världen, samhället och arbetslivet förändras i en takt som gör det svårt att hänga med. I takt med att upptrampade vägar och metoder blir förlegade och irrelevanta till förmån för kreativa, innovativa och modiga idéer och tillvägagångssätt, ändras behovet av chefer som kontrollerar sina medarbetare till ledare med spetskompetens i självkännedom, mognad, integritet och mod. Det blir viktigt att vara en förebild i att leda och verka i en tid av osäkerhet och ständig förändring där vi tillsammans hittar eller skapar svar och vägar som inte finns.

Vi tycker att denna utveckling är spännande och öppnar upp för nya möjligheter där ledarrollen kan bli fantastiskt utvecklande och meningsfull på många plan. För att lyckas med detta tror vi att chefer behöver få träffa andra chefer för att diskutera angelägna frågor, få input och perspektiv som de kan ta med sig hem till det egna företaget samt inte minst få uppleva känslan av stöd i att tillhöra en community där vi ger och hämtar kraft tillsammans för att genomföra paradigskiftet i svenskt arbetsliv och leda oss in i framtiden.

Varje onsdag kommer ALBE Lounge därför att bjuda in till ett ledarskapsevent som vi kallar ABLE Talks at DownTown Camper. Temat för våren är Ledarskap, Engagemang och Innovation – där vi varje vecka har en ny, spännande talare på plats som delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Eventet bygger på interaktion, samtal och gemensamt reflekterande kring ämnen som angår oss alla. Som inramning träffas vi på DownTown Camper´s fantastiska Lounge på plan 9 med vidunderlig utsikt över Stockholm. Nära himlen inspireras vi till att tänka stora tankar – en inramning som vi tycker passar vår tid och våra behov. På länken nedan kan du läsa mer, skynda dig sedan att anmäla dig på Trippus så får du också något lättare att äta och dricka.

https://www.facebook.com/events/153836348646609/

ABLE är ett initiativ som bygger på gemenskap och samverkan. Vi hoppas därför att du också vill bidra till vårt syfte att bli en stödjande pelare i samhället för det rådande paradigmskiftet genom att hjälpa oss att sprida information om våra events i dina nätverk. Varmt tack och varmt välkommen!

Fredrik & The ABLE Team

0

How to become more compassionate towards myself

A common challenge for many people today is to feel compassion towards themselves and accept their mistakes, their issues and in general that they are not perfect at all times. This lack of self-compassion is a driving force behind burnout and anxiety and one of the main reasons behind sleeping problems of our society today. How to relax when I get stuck in feelings of insufficiency and when my focus is centered around what I could or should have done more or better? Compassion is also what creates peace and harmony among people at any society and at any time. Compassion is what makes us feel less lonely when life´s challenges come our way. In short, compassion is at the center of what it means to be human and to feel that life is worth living.

On Tuesday March 20th at 8am, we will thus present a workshop on the theme of Self-Compassion at DownTown Camper. The psychologists Fredrik Gunnarsson and Ylva Kurtén ar specialized in this topic and have lots of wisdom and tools to improve your self-commpassion. Please click at the link below for more information.

https://www.facebook.com/events/2102573719976594

Welcome!

Fredrik & The Able Team

0

Meditation + Lunch på DownTown Camper på onsdagar!

Vi är många som jobbar i Stockholms city som känner ett behov av att samla oss och fylla på energi mitt på dagen. För att möta detta behov av inre samling lanserar vi nu en 20 minuters meditation med efterföljande lunchbuffet på Hotel DownTown Camper i city. Det är ABLE´s expert på yoga och meditation, Luke Bache med bred och djup erfarenhet av meditation från världens alla håll som kommer leda Meditationerna på onsdagarna. Hans metod går ut på att vi får lära oss att meditera och att samla oss själva mitt i bruset, mitt i storstaden och mitt i vardagen. Vi hoppas att ni som har behov av detta tar er tid att komma och att ni tar med er era kollegor också. Vänligen gå in på nedanstående länk för mer information och för anmälan!

Välkommen!
Fredrik & The ABLE Team

https://www.facebook.com/events/575354146172723/

0

Balans och meningsfullhet i den digitala världen

Sedan datorer, mobiltelefoner och internet revolutionerade världen under 1900-talets sista decennier har vi haft en obruten och onyanserad dragning till den digitala världen och dess oändliga möjligheter till information, kunskap och virtuella möten. Som med allt annat i livet handlar hållbarhet om balans och överkonsumtion får destruktiva följder. Spelmissbruk såväl som informations- och bekräftelsemissbruk har utvecklats i dess kölvatten och miljoner människor, särskilt yngre generationer har fastnat framför datorn och telefonen under merparten av dygnets timmar. Konsekvenserna har som med all form av överkonsumtion och missbruk påverkat såväl fysisk som psykisk hälsa och haft stor negativ inverkan på det sociala livet i den verkliga världen.

Nu är vi dock redo för en balansering av teknikens inflytande över vårt liv, framdriven av känslan av mening som nu står överst på agendan. Efter en tid då konsumtion och mer av allt varit vägen till visionen om lycka, har vi nu fått en motreaktion som bygger på less is more. Vi vill gå på djupet istället för på bredden och vi söker äkta, autentiska möten och upplevelser.

Ett exempel på detta är en rörelse som vill skapa debatt om alla appar som upptar allt mer av vår vakna tid. Denna trend har nu kommit till Sverige med målet att bidra till en värld där användarna känner att tiden de tillbringar på nätet känns meningsfull och väl använd (DN, 12/1 2018).”

Vi använder i genomsnitt våra smarta telefoner fyra timmar om dagen, vilket är en fjärdedel av vår vakna tid. Många människor börjar uppleva att de saknar kontroll över den tid de tillbringar på nätet och att det gått inflation i appar och sociala media användande. Ambitionen för den nystartade rörelsen ”Time well spent Sweden” är att hjälpa människor i att få ett mer sunt förhållningssätt till alla tidsslukande appar. Detta genom att inspirera branschen till att ta ett större ansvar för hur de påverkar sina användare, säger Hoa Ly, psykolog och Tove Blomgren på designbyrån Doberman och talespersoner för rörelsen.

Time well spent har vuxit fram som en motvikt till Teknikjättarna i Silicon Valley vars uppdrag är att hitta lösningar som maximerar hur mycket tid och uppmärksamhet de lyckas ta från användarna. Hoa Ly menar att dessa företag utnyttjar vår psykologiska sårbarhet och hur våra belöningssystem fungerar. Forskning visar på samband mellan mycket skärmtid och nedstämdhet, sömnbrist och jämförelseångest.

Hoa Ly och Tove Blomgren menar att hela den digitala branschen står inför ett vägskäl. Företagen måste inse att det inte bara handlar om att locka nya användare eller maximera användartiden, utan om att bidra till ett mer etiskt förhållningssätt som bygger på att vägleda människor till att uppleva att den tid de lägger ner på sociala medier, spel, verktygsappar och liknande är väl använd. Det handlar inte om att teknik och utveckling är dåligt utan om att vi måste lära oss att hantera den så att den tillför mening och inte motsatsen till vårt liv.

Tristan Harris som tidigare arbetade på Google i ett projekt som på ett mer etiskt sätt syftade till att styra internetanvändarnas tankar och handlingar på nätet, startade rörelsen Time well spent i USA för ett par år sedan och lämnade Google. Han är en av dem som kraftigt reagerat på den s.k. uppmärksmahetsekonomin som kapar mänskligt tänkande och handlingar när man sitter vid en dator eller använder en smartphone. Tristan Harris frågar hur ofta tekniken avbryter oss i det vi egentligen håller på med. På jobbet och på fritiden ödslar vi skrämmande mycket tid på notiser och fönster som poppar upp. Mångas upplevelse är att tekniken stjäl vår tid istället för att hjälpa oss att använda tiden väl och att underlätta vår vardag.

Nu kommer dock en motreaktion som i sann ”Cultural Creative anda!” driver fram tankar kring hur vi bör leva för att uppleva mening!

Välkommen till DownTown Camper på tisdag den 30e januari kl 08.00 då jag kommer finnas på plats för att diskutera dessa viktiga frågor. För mer info se Facebook ABLE Lounge under Daily Calendar

2

 

2018 handlar lyx om gemenskap och ett hållbart liv 

I veckan presenterades Forbes lista över rekommenderade lyxhotell i världen som öppnar 2018. Till vår stora glädje fanns Scandic DownTowm Camper i Stockholm med på denna exklusiva lista över 10 topphotell i världen som utnämns till de absolut bästa! Motiveringen är att hotellet öppnar upp en ny nisch där att bo på hotell inte bara handlar om att övernatta, utan också om att få en upplevelse och ett innehåll som skapar ett mervärde kring själva upplevelsen.

Utnämningen är ett klart bevis på att lyx 2018 inte handlar om kristallkronor och champagne i första hand, utan primärt om att skapa värden som möter den globale resenärens grundläggande behov. De som har råd att bo på lyxhotell är människor som är vana att resa och som har både en ekonomisk och en upplevelsemässig mättnad som gör att man längtar efter det som är genuint och som skapar en känsla av mening.

Benämningen på denna globala subgrupp är The Cultural Creatives som min blogg handlar om och som idag omfattar över en tredjedel av västvärldens marknad med Sverige i ledande ställning. Det handlar om att människor enas kring gemensamma behov och värderingar som bygger på att man fortfarande uppskattar bekvämlighet, god mat och sköna upplevelser – men de måste vara genuina, autentiska och hållbara för miljön, för hälsan och på ett socialt plan. Brister det i någon av dessa dimensioner är det inte längre ”politiskt korrekt”

DownTown Camper är ett hotell som satsat på att ge sina gäster en känsla av gemenskap, av vänligt bemötande och självklart bekväma rum och ett fantastiskt centralt läge i Stockholms city. Utöver det är vi inom ABLE Lounge glada och stolta över att få vara med och bidra till det koncept kring Holistisk Wellness och det samtal och den ständigt pågående dialog där vi möter såväl lokalbefolkning som hotellets gäster från hela världen i dagliga aktiviteter, workshops och möten i olika former.

Ännu är detta koncept i sin linda och vi lever mitt i de utmaningar som ett grundläggande paradigmskifte innebär med krafter som inte förstår eller t.o.m. är motståndare å ena sidan, och å andra sidan en obändlig naturkraft av vilja, nyfikenhet och ett starkt intresse och support för det vi gör.

Forbes utnämning är ett kvitto på att vi tolkat världens och människors behov rätt och att vi som arbetar med att möta människors behov på olika sätt behöver vara där de naturliga flödena finns som t.ex. på ett hotell. Det är ingen slump att DownTown Camper blivit en magnet som drar människor till sig från världens alla hörn redan innan det ens varit färdigbyggt. Skälet är att vi som lever idag söker en gemenskap, en Community med ett innehåll som speglar våra behov, vem vi är och vad vi behöver.

På tisdag kommer jag att utveckla dessa tankar mer och inbjuda till en workshop på DownTown Camper kl 8-8.20. Varmt välkommna då!

/Fredrik Co-Founder of ABLE Lounge

https://www.forbes.com/sites/jordilippemcgraw/2018/01/02/luxury-hotels…/2

0

#metoo ett uttryck för Cultural Creatives rörelsen ”Workshop på DownTown Camper med Fredrik Bengtsson, tisdag 5/12 08.00

Det är intressant om inte förvånande att #metoo rörelsen utvecklades till en revolution i Sverige och det är viktigt att vi sätter in det som sker i ett sammanhang där det blir greppbart.

Som jag skrivit om här på bloggen i en rad olika artiklar befinner sig västvärlden i en omfattande transformation gällande attityder och förhållningssätt till liv och arbete. Denna globala värderingsrevolution bärs fram av Cultural Creatives vars anhängare uppgår till åtskilliga miljoner människor i västvärlden där Sverige sannolikt är den nation med starkast nationellt och kollektivt stöd och samling för dessa hållbarhetsvärderingar. Precis som det skildrades i DN 2/12 2017 är det mot bakgrund av The World Value Survey naturligt och egentligen självklart att #metoo lett till en revolution i Sverige givet att det är vi som driver utvecklingen mot frihet, självförverkligande och hållbarhet framåt.

Cultural Creatives är ett samlingsnamn på en subgrupp som förenas av gemensamma värderingar och som vuxit fram som en följd av de sociala utvecklingssteg som präglat 1900-talet i form av t.ex. kvinnlig rösträtt, preventivmedel och aborträtt, 68-revolutionen i Paris, pappors föräldraledighet och en succesiv transformation från en mansdominerad värld där kvinnorna måste anpassa sig till männens värld, till den nutida situation som råder där den perfekte mannen utvecklats till att bli mjuk, att prata känslor och att ägna sig åt omvårdnad och relationer på samma villkor som kvinnorna. Att vi 2015 fick nya arbetsmiljöföreskrifter som satte kränkande särbehandling på agendan var ytterligare ett steg som lade grunden för en revolution à la #metoo.

I den hållbara värld som the Cultural Creatives strävar efter handlar livet om att vi tar hand om vår hälsa och vår livskvalitet, att vi månar om våra medmänniskor och om vårt lokalsamhälle samt att vi tar ett personligt ansvarstagande för skapandet av en värld präglad av demokrati, fred och ett globalt ansvar för planeten. Det handlar inte om någon politisk eller religiös rörelse utan om ett nytt utvecklingssteg i människans historia som enklast kan beskrivas som att vi tar ställning för ett liv som präglas av värdighet i alla dess dimensioner.

Välkommen till en workshop på DownTown Camper imorgon tisdag kl 08-00 med mig där vi pratar mer om dessa frågor!

0

Tonight we are happy to invite you to a very exciting workshop about writing as a therapeutic tool at DownTown Camper in Stockholm. Writing is a very powerful tool for the healing of deeper wounds as well as for personal development and growth. Writing can be a good alternative to sleeping pills indicating the need to spend some quality time with your soul. Tonight you have a chance to get inspired and to learn more about the power of writing. Welcome!

Groundbreaking research on the cognitive, emotional and biological pathways reveals how disclosure and expressive writing influences mental and physical health. Join us to find out how writing can increase your life quality! You can travel anywhere and still keep your personal therapist, and return to your therapy whenever you need, as it is written down. Get to know how to write about your life, create continuity and make you move from one point to another in your life.

A chance to express yourself through some creative writing exercises will also be a part of this workshop by Karin Holgersson, online therapist at Dininsida.se, educated in psychotherapy, certificated dancetherapist & yoga teacher.

Free admission!

******

ABLE Lounge offers access to a unique network of hyper-talented and passionate experts within holistic wellbeing. Our mission is to enable you to be the best you. To experience life to the fullest!

In a joint venture with Scandic Downtown Camper – the world’s first signature hotel combining an urban lifestyle with a sustainable mindset – we offer daily 40 minute workshops with handpicked professionals. Take the chance to be inspired and enable yourself to think, look and feel better!

A warm welcome to ABLE Lounge at Downtown Camper!

Mondays @ 18:00 Body Awareness
Tuesdays @ 18:00 Mental & Emotional Wellbeing
Wednesdays @ 08:00 Leadership & Engagement
Thursdays @ 18:00 Inspiration
Fridays @ 15:00 Spirituality

Visit www.ablelounge.com for a full schedule of workshops and inspirational talks.

0

Cultural Creatives – The leading edge of Cultural Change

For those of you who follow my blog, you know that the reason for my writing and the message I am trying to convey to you is the voice of the global movement named The Cultural Creatives. I had never heard of this concept before when me and my partner in ABLE Lounge, Julie Lindh. were told by a communication agency that the voices and the messages that we had picked up from all the people we had met throughout the years in our fields of work, were the common voice of a global movement named The Cultural Creatives.

That was the moment when we decided to create ABLE Lounge as a global platform with the mission to unite people around the globe for the co-creation of the paradigm shift leading to a Sustainable World.

DownTowm Camper at Scandic in Stockholm is the host for this movement where we provide daily talks, workshops and activities around themes related to the new time and the sustainable world. ABLE Lounge and what we provide is for you all. You are part of the co-creation of the world in which we want to live tomorrow. Thus I hope you will come, take part and help us to make this platform the center of awareness and action towards sustainable life in its different dimensions.

I look forward to seeing you on Wednesday!

Have a nice weekend/Fredrik

Wednesday 29 November

Fredrik Bengtsson

”The Cultural Creatives – The Leading Edge of Cultural Change”

Fredrik Bengtsson, psychologist, author and Co-Founder of ABLE Lounge. Fredrik is an existential psychologist and entrepreneur aiming to contribute to a better world by sharing his profound knowledge and expertise about humans needs, the corporate world and the surrounding society. As Co-founder and CEO of ABLE Lounge, Fredrik´s mission is to inspire people to live sustainably and to empower them to take action for the co-creation of a holistic approach to what life, working-life and society should be tomorrow.

Downtown Camper, Brunkebergstorg 9
Wednesday 29 November, 6PM

Join the conversation and sign up below!

http://bit.ly/2hPKCWu