2

När själen grips av hunger gör människan revolution