0

Är det objektiva fakta eller den subjektiva upplevelsen som ska definiera vad som är hälsa?