2

Finns det något i universum som inte kan reduceras till data?