2

En av 10 ungdomar i Sverige tycker att livet är meningslöst!