4

#Metoo förstärker bilden av Sverige som ett extremistiskt land