0

”Om vi inte agerar snabbt och drastiskt kommer vi att gå mot en katastrof”