0

Att tänka på sin egen vinning eller att dela med sig till andra.