0

Det är Samhällets förmåga eller oförmåga att möta människors behov som styr värderingar och därmed världen