0

Man kan inte göra allt. Men alla kan göra något.