1

2018 – året som präglas av att se sanningen i vitögat