0

Det är människans inneboende strävan efter frihet som skrämmer mest