2

Vad händer med människan i framtidens paradigm?