3

Kravet och förväntan på ständig lycka gör oss helt oförberedda på lidande och smärta.