0

”Lånade kläder bättre för miljön”

Att äga dyra festkläder som bara tar plats i garderoben ger inte längre status. Därför har det börjat växa fram klädbibliotek. Lånegarderoben i Midsommarkransen i Stockholm lånar ut kläder till både vardag och fest, kan vi läsa i DN, Insidan 21/3. Erika Granstrand som varit med och drivit Lånegarderoben sedan 2011 har ett intresse som grundar sig i konsumtion i ett hållbarhetsperspektiv. Lånegarderoben handlar om att inte behöva shoppa nya kläder för att man ska gå på fest, kläder som man kanske bara använder en månad och som sedan bara tar plats i garderoben. Hur kan man få ett behov tillfredsställt – funktionen – utan att man behöver köpa plagget? Hur kan man minska produktionen, och öka användningen och nyttan? När de öppnade trodde de att det var festkläderna som skulle gå snabbast men det har visat sig att låntagarna är minst lika intresserade av vardagskläder och t-tröjor som de kan ha på jobbet.

Lånegarderoben är ett projekt som är ett exempel på den nya tiden som handlar om att människor aktivt engagerar sig i att försöka rädda jorden från miljöförstöring och undergång på grund av överkonsumtion. Det sker en förskjutning i samhället från att vi har en ökad medvetenhet och insikt om att jordens resurser är överbelastade och att vi helt enkelt måste ändra våra vanor, till att allt fler faktiskt börjar agera annorlunda och göra andra val. Det är bråttom och vi får hoppas att allt fler öppnar sig för att förändra sitt förhållningssätt till livet och tar del av alla de nya fantastiska initiativ som kreativa entreprenörer presenterar för oss. I Stockholm blir bilpool för allt fler ett alternativ till att äga en egen bil på motsvarande sätt som Lånegarderoben ersätter det egna ägandet av kläder. Dessa initiativ är ett uttryck för den massiva förändring i människors attityder och värderingar som jag skrivit om tidigare under begreppet ”Cultural Creatives”. Vi vill fortfarande köra säkra och fina bilar och vi vill vara snyggt och moderiktigt klädda, men själva ägandet har blivit underordnat behovet att agera på ett sätt som ligger i linje med miljö- och hållbarhetstänk. Trenden har definitivt vänt från att status har handlat om att ju mer du äger och samlar på dig desto bättre, till att less is more och att skala ner på många olika områden. Sedan Lånegarderoben startade har det startats liknande ställen i Göteborg, Malmö, Norrköping, Umeå och även i Helsingfors och New York. Parallellt skrivs det om att konsumtionen av kläder gått ner och att vi har en annalkande kris för klädindustrin. För alla dem som jobbar i dessa branscher är detta självklart ett bekymmer, sett ur ett miljöperspektiv är det däremot väldigt sunt och en trend i helt rätt riktning. All konsumtion av varor och produkter som är olämpliga för miljön kommer av nöd att minska i takt med att människor väljer att agera miljömedvetet istället för att sätta den egna bekvämligheten i första rummet. Denna utveckling angår oss alla och handlar inte om att det kommer att saknas jobb, utan om att arbetsmarknaden och samhällsekonomin är under genomgripande omdaning för att ställa om sig till en ekonomi som inte är frikopplad från hållbarhetsperspektivet, utan integrerad med densamma.

0

”Flytträtt för pensioner bidrar till en hållbar värld”

På DN debatt (21/11) kan vi läsa om diskrepansen mellan människors värderingar och de strukturer som finns Asom bestämmer över hur våra pensionspengar investeras. Konsumenter i dagens Sverige gynnar gärna företag som tar socialt ansvar men marknaden för hållbart pensionssparande är kraftigt underutvecklad, enligt Nationalekonomen Andreas Berg och SPP’s hållbarhetschef Stina Billinger. Deras ståndpunkt är att full flytträtt för pensionspengarna skulle innebära att det samlade kapitalet skulle kunna göra en väsentlig skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv.
För mig handlar denna debattartikel om den nya tidsera som jag och många med mig förutspår och som drivs fram av människors grundläggande värderingar. Vi lever i en ny tid där väldigt många människor har behov och värderingar som inte ännu motsvaras av strukturer i arbetslivet och i samhället. Ett grundläggande värde för den stora grupp i samhället som anammat den nya tidens utmaningar och som tar ansvar för framtiden, handlar om hållbarhet och insatser som leder till en positiv påverkan för mänskligheten. Ett uteslutande fokus på den egna vinningen på bekostnad av omvärlden hänger ihop med en förlegad tid. Genom att investera i företag som tar vara på de affärsmöjligheter en hållbar position innebär finns det stora möjligheter att tjäna pengar samtidigt som du gör skillnad. Marknaden kan aldrig särskiljas från konsumenternas behov och värderingar utan är i själva verket styrd därav.
Just nu pågår en intensiv debatt och ett tydliggörande om den stora massans värderingar i vårt samhälle som inte längre lirar med de ekonomiska systemen. Denna trend kan vi även se  i USA där Barack Obamas ekonomiska politik och Wall Street inte går ihop. Den som fått folkets stöd är dock Obama och inte Wall Street vilket bör ses som ett bevis på att marknaden inte kan köra sitt eget race väsensskilt från marknadens och konsumenternas grundläggande behov och värderingar. Att Barack Obama fick det amerikanska folkets förtroende till en fortsatt presidentperiod kommer att skynda på samhällsutvecklingen i en riktning som är förenlig med de behov som dagens upplysta människor och de yngre generationerna har. I Sverige är det oerhört spännande att se vilka banker, försäkringsbolag och andra ekonomiska institutioner och maktstrukturer i samhället som kommer ta ställning och gå i bräschen för denna nya utveckling!

Behovet av en modern och tidsanpassad affärsutveckling som speglar marknaden är akut och förmodligen en av de bästa affärsmöjligheterna just nu. I slutändan blir det de som har makten som avgör. Har de en tillräcklig omvärldsbevakning och en anda av entreprenörskap som ger dem modet att pröva nya vägar eller är de anställda som förvaltare för att bevara den tid som flytt?