2

Lagen om oberoende

Livets sjätte andliga lag handlar om att vara oberoende.

För att uppnå någonting i den fysiska världen måste du släppa ditt beroendeförhållande till det. Det betyder inte att du ska ge upp din avsikt att skaffa det du önskar. Du ger inte upp avsikten och du slutar inte önska. Du släpper däremot ditt beroende av resultatet. Beroende grundar sig på rädsla och osäkerhet och behovet av säkerhet kommer av att man inte känner sig själv på djupet och har tillit till sig själv. Källan till välstånd, överflöd eller annan form av framgång är Självet, den andliga dimensionen av människans väsen. Allting annat är symboler; bilar, hus, kläder, båtar e.t.c. Symboler är förgängliga, de kommer och går. Vi kommer till den här världen utan någonting och vi kommer en dag att lämna den utan att kunna ta någonting med oss. Oberoende av symboler i form av ägodelar är därför en gemensam angelägenhet för alla människor. Vanligt är dock att vi istället låter livets mening handla om en jakt på symboler och rikedom i tron att ju mer vi äger och har desto mer lycka och tillfredsställelse kommer vi att uppnå. En del av de människor som har mest pengar i världen känner sig samtidigt mest otrygga. Det är en illusion att söka efter trygghet i det yttre livet eftersom sann känsla av trygghet endast kan finnas inom dig själv. Beroende kommer dock från ett slags fattigdomsmedvetande som styrs av rädsla för att förlora det vi har och som därmed begränsar vårt liv, medan oberoende är synonymt med välståndsmetvetande och ger skaparfrihet. När vi släpper trygghetssökandet och öppnar oss för det okända får vi uppleva livets mysterium, spänning och att med jämna mellanrum bli överraskade.

Har du däremot en fastlagd plan över hur ditt liv ska se ut, så som vi i västvärlden har skapat ”Ekorrhjulet” och blir bunden till den, utestänger du en rad möjligheter och förlorar flödet, kreativiteten och spontaniteten i livet. Många människor som har uppnått trygghet och sina materiella behov känner sig fångade i en sådan förutsägbar livsstil och längtar efter något annat, osäkert vad. En del klarar inte av tristessen de upplever utan bryter upp från framgångsrika karriärer, familjer och strukturer för att med huvudet före kasta sig ut i det okända. Andra nöjer sig med att då och då, under helgerna eller på semestern, få pröva att leva mer utifrån livets egen rytm än efter en uppstyrd plan. Lagen om oberoende hindrar inte lagen om avsikt och önskan d.v.s. att sätta upp mål och att ha ambitionen att förverkliga dem. Du har fortfarande avsikten att komma i en viss riktning men mellan punkt A och punkt B finns en rad olika möjligheter och scenarios. Du kan låta vägen visa dig vägen framåt och vara beredd att ändra riktning ibland ifall du upptäcker något som verkar bättre och mer spännande än vad du sett från början.  När du tillägnar dig ett sådant synsätt på livet får du möjlighet att se på dina problem som frön till utveckling som kan leda till något bättre. Att leva i ovisshet och att lära sig navigera i en tillvaro som är öppen och odefinierad är en stor utmaning för de flesta av oss eftersom vi har lärt oss att knyta vår identitet till vad vi gör och vilken status vi har snarare än en förankring i den vi är oavsett de yttre omständigheterna. Den nya tiden som jag ofta återkommer till här på bloggen handlar om att vi måste komma tillrätta med miljöproblemen och hotet mot folkhälsan som uttrycks i depressioner, ångest och utbrändhet världen över. Båda dessa problem angår oss alla och kan endast lösas genom att vi frigör oss från bindningar till den fysiska världen, till det materiella för att lyfta oss till en annan mer andlig nivå där vi kan hantera livets stora existentiella frågor. Att öppna oss för något nytt och ovisst kräver mod och i en värld som handlar om att skaffa sig så mycket trygghet som det bara går blir människor väldigt rädda och oförmögna att handskas med livets realitet som ibland är brutal. Jag ser att vi alla därför har en stor och viktig utmaning i att våga möta och lära oss hantera det okända – att byta förutsägbarhet mot spänning och äventyr!

0

”Här är Sveriges säkraste jobb”

Under den gångna veckan har media haft ett fokus på de varsel och uppsägningar som sveper över landet just nu och man målar upp en dyster prognos för 2013. Trots, eller kanske på grund av, att Sverige erbjuder sin befolkning väldigt mycket trygghet, känner många en stor oro för framtiden som för många ter sig oviss. Det är lätt att förstå och relatera till att man känner oro när ens jobb är på väg att försvinna och när man inte kan överblicka sin ekonomiska framtid ända in i pensionsåldern. Min poäng som jag vill lyfta fram är att världen ter sig mer och mer oförutsägbar och föränderlig och de svar som vi skulle behöva för att kunna göra tydliga, säkra och långsiktiga prognoser finns inte.

I Sverige har vi satsat alla våra kort på trygghet och hela vårt välfärdssystem bygger på att vi i decennier har haft fokus på framtiden, långsiktigt sparande och en kollektiv kraft att lyfta folket från de osäkra levnadsförhållanden som präglade människors liv i vårt land för 100 år sedan. Vi har lyckats med detta politiska, ekonomiska och sociala projekt som inget annat land i världen, men ingen har talat om för oss hur mycket pengar och hur mycket trygghet vi behöver för att kunna slappna av och faktiskt känna oss trygga. Tvärtom visar det sig att det finns ett psykologiskt samband mellan ju mer man har och därmed ju mer man har att förlora om det går snett, desto mer oro och ångest. Det är dags att höja blicken och se livet från ett större perspektiv. Hur mycket vi än försöker kontrollera och planera för, kan vi aldrig kontrollera livet självt. Trots den medicinska och tekniska utvecklingen kommer vi tex alla en dag att dö utan att kunna ta med oss några tillgångar. Det händer att de vi älskar dör eller försvinner ifrån oss och att vi blir lämnade, det händer att företaget där vi arbetar omorganiserar och vi blir utan jobb. Det är möjligt att den trakt där vi är födda och uppväxta och där vi har våra rötter, inte över överskådlig framtid kommer kunna erbjuda några jobb. Den dag någon vågar uttrycka sanningen som den är och ge människor möjlighet att förhålla sig till sin verklighet utan skygglappar, kan en annan resa börja som på sikt kan leda till att människor lär sig att leva väl i en osäker värld, precis som våra förfäder en gång gjorde, utan att förgås av oro, ångest och sömnproblem.

I en dyster framtidsprognos kan det också tänkas att en del av vårt land kommer hamna under havsytan på grund av att Antarktis isar smälter och havsnivån höjs och därmed slukar delar av kustlandet. Ska vi ägna vårt liv åt att kämpa mot högre krafter som vi inte kan få kontroll över, eller ska vi försöka acceptera livets föränderlighet och oförutsägbarhet och ta konsekvenserna av det? Detta är en den övergripande och mest viktiga frågan för alla människor i vårt land att ta ställning till just nu.

Det stämmer att jobb inom viktiga delar av arbetslivet håller på att försvinna just nu, men precis som vi kunde läsa i bl.a. DN (8/2) kan rätt strategi leda till nya jobb i framtiden. Arbetsmarknaden i vårt land står inte still och ekonomin ser bättre ut på alla nivåer än på väldigt länge. Trots denna relativa säkerhet och trygghet ligger människor sömnlösa på nätterna av oro för vad som eventuellt kan inträffa. Tänk om det är så att livet är det som pågår medan du är upptagen med att oroa dig eller planera för en framtid som du inte kan få grepp om ändå? Jag tror att vi på en kollektiv nivå använder oss av felaktiga strategier för livet och att det är det som vi behöver inse och börja ändra på. Istället för att försöka skaffa oss mer kontroll och koppla känslan av lugn till ett ouppnåeligt läge av kontroll över tillvaron, behöver vi lära oss acceptera osäkerhet och ovisshet och öva oss i att kunna leva med att inte ha alla svar. Det finns miljoner människor i andra delar av världen som inte ens vet om det har någon mat att äta imorgon eller om de själva och deras familjer ska överleva det krig som pågår i deras närhet. Eftersom de aldrig inbäddats i någon ”falsk” känsla av trygghet sover de ändå gott på natten med den trygga förvissningen att sakernas tillstånd inte kommer kunna påverkas om de sover eller ligger vakna och oroar sig. Bättre då att ta vara på nattsömnen och att ha kraft att möta dagen med vakna ögon och ny energi.

Arbetslivets och samhällets strategi går fortfarande ut på att försöka inbädda människor i en känsla av trygghet som är en illusion men som alla vill tro är sann. Den dag någon vågar uttrycka sanningen som den är och ge människor möjlighet att förhålla sig till sin verklighet utan skygglappar, kan en annan resa börja som på sikt kan leda till att människor lär sig att leva väl i en osäker värld, precis som våra förfäder en gång gjorde, utan att förgås av oro, ångest och sömnproblem. Vanligt är istället att vi söker oss till sjukvården för att få hjälp att döva symptomen som vi i själva verket skulle behöva lära oss att ta hand om genom att utveckla inre styrka och mod.