1

Vad är du beredd att ändra på för att släppa in drömmar och lycka i ditt liv?

”Visst gör det ont när knoppar spricker, varför skulle annars våren tveka….”

Karin Boye

Under den gångna veckan har jag skrivit om 7 livsprinciper eller ”lagar” som leder till ett lyckligt och harmoniskt liv som är baserade på uråldrig livsvisdom. Liknande tankar och visdomsord om livet har formulerats i alla jordens hörn men har på många håll gått förlorade i den moderna tiden då vi tenderat att ”slänga ut barnet med badvattnet”. Under rubriken Cultural Creatives kan du läsa om den stora, världsomspännande rörelse som omfattar miljoner människor i västvärlden idag och som driver fram den nya tidsåldern där nya förhållningssätt till livet och till naturen är en nödvändighet. En av kärnpelarna hos människor vars värdesystem bygger på de ideal och synsätt som the Cultural Creatives kännetecknas av, handlar om att vara en bro mellan den gamla världen och den nya. Det handlar inte om en tillbakagång till historien eller om att allt var bättre förr, utan om att plocka fram och sätta värde på de eviga och allmänmänskliga erfarenheter och kunskap om livet som mänskligheten redan har formulerat för att omsätta och implementera i det liv som vi har idag.

Denna stora förändring i värderingar och levnadsvanor sker mitt ibland oss och handlar inte om att förkasta det moderna livet, utan om att förändra det inifrån. De 7 levnadsprinciper som jag har skrivit om handlar just om att ge en sådan konkret vägledning som vi behöver för att stanna upp och styra in våra tankar och beteenden om oss själva och om livet i en riktning som leder till ett lyckligt liv för oss själva och till hållbarhet för vår omvärld. En första nivå för en sådan genomgripande förändring handlar om insikt och förståelse, om att se sammanhang och förstå samband mellan till synes skilda företeelser. Det jag hoppas på med mitt lilla bidrag till denna kunskapsspridning är att få stötta er läsare i att också börja ta små steg mot ett levnadssätt och en livsstil som kommer att hjälpa er att uppnå det ni önskar på ett sätt som ligger i linje med ett hållbarhetstänkande i vidare mening. För att komma vidare från insikt till handling krävs mod, men också att du är beredd att släppa taget om vissa saker som du har lärt dig att du behöver eller tycker om. Under rubriken Förändringens Fyra Rum kan du läsa mer om temat förändring och hur du tar dig igenom en förändringsprocess – för dig själv och/eller för den grupp/de grupper som du ingår i. Jag önskar dig varmt lycka till i denna strävan och hoppas få ta del av dina erfarenheter av detta på bloggen framöver!

0

Gästbloggare: Anette Siri Simran

Denna vecka inleder vi med att Anette Siri Simran, Yoga instruktör inom ABLE Lounge delar med sig av några tankar kring självbild och vad yogan kan bidra med för att hjälpa oss att finna en bättre balans i oss själva och i relation till vår omgivning.

 

Spegel spegel på väggen där – duger jag som jag är?

 

Är det inte så vi omedvetet tänker när vi tittar oss i spegeln, eller fångar en glimt av oss själva i skyltfönstret. Vi kollar och checkar av, är jag acceptabel, kommer jag bli godkänd av omgivningen, eller vår största fasa – bli ratad, inte få vara med, utesluten. Vi vill duga och gärna ännu mer om det går. Men det är svårt, och blir svårare och svårare. Ungdomsfixeringen råder, smalhetens ideal har förseglats med blod och de självlysande tändernas århundrade har invigts. Vi kämpar mot tiden som obönhörligt sätter sina spår, inte ens de som är unga nu går säkra. Vid tjugo kan för mycket skrattande ha satt sina spår vid mungiporna, och kunskapstörstandets uppoffringar av nattsömn visa sig mellan ögonbrynen. Nej det duger inte, vi duger inte – enligt de ideal som dagligen och oupphörligen matas in i våra sinnen genom media som vi kanske själva väljer eller ofrivilligt måste ta in på den offentliga platsen.

Inom yogan finns ett ordspråk och en vägledning  ”Look at yourself in the mirror of Grace” –  se på dig själv i själens spegel, se ditt inre, tillkännage det vackra i dig, det som lyser och som är ditt riktiga jag. Se förbi ego och inprogrammerade rädslor, lär dig att bottna i ditt riktiga Jag, det som dina verkliga vänner och familj älskar, det som du behöver börja värdera, förstå och älska hos dig själv.

I den svenska filmen ”Ego” möter vi människor som tappat bort sina känslor och helt lever efter ytan av vad ögonen vill se och ego värderar.  Hur låter den inre rösten då när man ser sig i spegeln – kritisk, dömande och kanske till och med hatisk. Att hata sig själv, vilken outhärdlig situation och stor sorg.

Den yogiska visdomen som är djupgående och beprövad lär oss att vi egentligen hela tiden har makten till förändring,  att vi kan välja hur vi vill ha det. Vi kan ta kontrollen över det negativa inre babblet med en moteld av kärlek och medkänsla för oss själva. Livet är kort så börja nu, träna dig i att se ditt vackra inre jag i spegeln, använd positiva tankar – vad fin jag är, jag lever, jag har hälsa, jag har så mycket att ge, jag har ett liv att leva. Den svarta spegeln av självkritik som bara ser ytan eller själens spegel av egenvärde som ser det sanna – vilken väljer du?

Anette Siri Simran, Yogalärare och ayurvedisk terapeut
Klasser och workshops på Able Lounge
Föreläsningar och seminarier på företag