Välkommen till bloggen om ‘’Det Goda Livet’’!

Människan är sitt eget hopp och sin egen undergång

/
Samtidigt som klimatkatastrofen kommer allt närmare och världens forskare räknat ut att vi behöver halvera de fossila utsläppen med omedelbar verkan för att uppnå det kritiska målet med max 1.5 ° temperaturhöjning år 2030 - rapporteras det…

Missa inte vårt Hållbarhetsseminarium den 4/10!

/
A SUSTAINABLE START är en arena för möten och samverkan i syfte att sprida kunskap, öka innovationsförmågan och takten på hållbarhetsarbetet inom Agenda 2030. Genom att dela goda exempel, lyfta konkreta åtgärder…

Om hållbara relationer

/
Våra förfäder nomaderna som levde på den afrikanska savannen såg sig som en enhet där alla vuxna var föräldrar till alla barn och man hjälptes åt med den uppfostran och socialisering som alla barn i alla tider behöver för att kunna fungera…

Kan människan leva utan religion?

/
Sverige ligger i toppen i globala mätningar gällande individualism och frihet att själv forma sitt liv och sin identitet utifrån egna tankar om hur man vill leva. Ena sidan av det myntet innebär att människor har större möjligheter att förverkliga…

”A Sustainable Start”

/
PRESSMEDDELANDE - 3 SEPTEMBER 2021 07:00 Clarion Hotels fortsätter med hållbarhetsserien A Sustainable Start och tar konceptet vidare till fler hotell Succén och den ambitiösa satsningen med seminarieserien kring Agenda 2030 - A Sustainable…

En värld i behov av ett Metaperspektiv

/
Situationen i Afghanistan väcker många tankar och känslor och är i skrivande stund svår att veta utgången av. Många ser USA´s tillbakadragande av sin militära närvaro efter 20 år i landet som ett fiasko. Jag tycker jag anar något annat då…

Kris & utveckling

/
Sommaren 2021 kommer sannolikt bli den tidpunkt då konsekvenserna av människors övertrassering av jordens resurser blev uppenbar för de flesta. Sommarens extremväder som resulterat i såväl enorma eldsvådor i Sydeuropa och skyfall och översvämningar…

Vad vi missar då rationaliteten tagit över i samhället

/
Livet handlar i mångt och mycket om balans, så enkelt och så svårt att acceptera. Det är intressant att reflektera över vad det är som driver oss människor att skapa obalans i vårt eget liv, liksom i det omgivande samhället och kulturen istället…

Paradigmskiftet går in i en ny fas då det gamla måste falla

/
Syftet med denna blogg som jag startade för 10 år sedan var att skildra det Paradigmskifte som då påbörjats men som ännu var ogreppbart för många av oss. Ett större skifte som förändrar livet som vi känner det och som innebär att vi går…

Om läkekonst och livets magi

/
Många människor som väljer att arbeta med att hjälpa människor i egenskap av läkare, psykologer samt i andra "hjälpyrken" har en drivkraft att vilja stötta, hjälpa eller bota de som lider och att i den mån det går, lindra deras lidande och…

Sommarhälsning

/
Det har gått tio år sedan jag startade denna blogg med syftet att belysa och ge perspektiv på det paradigmskifte som jag uppfattade att vi hade framför oss men som då ännu inte hade något språk. Idag har detta blivit uppenbart för de flesta och…

Hållbara Medarbetare

/
Det har blivit viktigare än någonsin att värna om hälsan och hur vi mår och arbetsplatsen är en viktig arena för att stötta i det hälsofrämjande arbetet. Den sociala hållbarheten som är en central del av Agenda 2030 har länge varit nedprioriterad…

Jag heter Fredrik Bengtsson och är psykolog, organisationskonsult och författare och har startat denna blogg för att diskutera det paradigmskifte som vi befinner oss mitt uppe i och som påverkar vårt samhälle, vårt arbete och vår syn på oss själva och livet.

Daily Quote

You can run after satisfaction, but satisfaction must come from within

Categories

Recent Posts