Välkommen till bloggen om ‘’Det Goda Livet’’!

Klimatmötet i Glasgow ett viktigt steg framåt!

/
Det finns olika uppfattningar om huruvida det nyss avslutade Klimatmötet i Glasgow där världens ledare samlats under två veckor för att uppdatera Parisavtalet från 2015, blev en framgång eller ett misslyckande. Givet det akuta läget och att Miljökatastrofen…

Squid Game fångar människans mörka natur

/
Den omättligt populära sydkoreanska Netflix serien Squid Games som skapats av Hwang Dong-hyuk har under hösten seglat upp som den TV-serie som fått flest tittare någonsin på Netflix. När en serie trollbinder miljoner människor världen över finns…

Människan är sitt eget hopp och sin egen undergång

/
Samtidigt som klimatkatastrofen kommer allt närmare och världens forskare räknat ut att vi behöver halvera de fossila utsläppen med omedelbar verkan för att uppnå det kritiska målet med max 1.5 ° temperaturhöjning år 2030 - rapporteras det…

Missa inte vårt Hållbarhetsseminarium den 4/10!

/
A SUSTAINABLE START är en arena för möten och samverkan i syfte att sprida kunskap, öka innovationsförmågan och takten på hållbarhetsarbetet inom Agenda 2030. Genom att dela goda exempel, lyfta konkreta åtgärder…

Om hållbara relationer

/
Våra förfäder nomaderna som levde på den afrikanska savannen såg sig som en enhet där alla vuxna var föräldrar till alla barn och man hjälptes åt med den uppfostran och socialisering som alla barn i alla tider behöver för att kunna fungera…

Kan människan leva utan religion?

/
Sverige ligger i toppen i globala mätningar gällande individualism och frihet att själv forma sitt liv och sin identitet utifrån egna tankar om hur man vill leva. Ena sidan av det myntet innebär att människor har större möjligheter att förverkliga…

”A Sustainable Start”

/
PRESSMEDDELANDE - 3 SEPTEMBER 2021 07:00 Clarion Hotels fortsätter med hållbarhetsserien A Sustainable Start och tar konceptet vidare till fler hotell Succén och den ambitiösa satsningen med seminarieserien kring Agenda 2030 - A Sustainable…

En värld i behov av ett Metaperspektiv

/
Situationen i Afghanistan väcker många tankar och känslor och är i skrivande stund svår att veta utgången av. Många ser USA´s tillbakadragande av sin militära närvaro efter 20 år i landet som ett fiasko. Jag tycker jag anar något annat då…

Kris & utveckling

/
Sommaren 2021 kommer sannolikt bli den tidpunkt då konsekvenserna av människors övertrassering av jordens resurser blev uppenbar för de flesta. Sommarens extremväder som resulterat i såväl enorma eldsvådor i Sydeuropa och skyfall och översvämningar…

Vad vi missar då rationaliteten tagit över i samhället

/
Livet handlar i mångt och mycket om balans, så enkelt och så svårt att acceptera. Det är intressant att reflektera över vad det är som driver oss människor att skapa obalans i vårt eget liv, liksom i det omgivande samhället och kulturen istället…

Paradigmskiftet går in i en ny fas då det gamla måste falla

/
Syftet med denna blogg som jag startade för 10 år sedan var att skildra det Paradigmskifte som då påbörjats men som ännu var ogreppbart för många av oss. Ett större skifte som förändrar livet som vi känner det och som innebär att vi går…