Krig & Fred

USA´s roll som världsledande supermakt och som garant för frihet, demokrati och världsordning kan aldrig överskattas. Under generationer har miljoner människor från jordens alla hörn funnit en fristad i Amerika på flykt undan krig och förföljelse eller för att finna en frihet att vara sig själv bortom socialgruppstillhörighet och att kunna bygga ett liv och förverkliga ”The American dream”. För västvärlden har USA dessutom representerat en ”trygg förälder” som man kunnat förlita sig på i alla lägen. Det var USA´s inblandning i andra världskrigets fasor som satte stopp för kriget och skapade fred i Europa, det är USA som varit garant för att Ryssland håller sig på mattan och som genom sina ideal och sin makt kunnat påverka utvecklingen av demokratiska principer och mänskliga rättigheter i världen. Kort sagt har USA stått för hoppet om en bättre värld för hela mänskligheten. Dess inflytande över vår syn på livet, på världen, våra konsumtionsmönster och vår bild av oss själva kan inte överskattas. Kärleken till och beundran för USA har helt enkelt varit så förblindande att vi länge bortsett från dess tillkortakommanden och misstag.

Vietnam kriget som pågick mellan1955-1975 var för många det första varningstecknet på vad som komma skulle men världen var och förblev förblindad över Amerikas storhet och saknade därför verktyg och kanske mod att protestera. Undantaget i västvärlden är Frankrike, en kultur med en stark bildningskultur och med ett revolutionärt förflutet som utmynnat i ledorden Frihet – Jämlikhet – Broderskap. Dessa kollektiva värderingar i kombination med en intellektuell skärpa och ett samhälle där bildning är ett ideal som ges utrymme i samhällsdebatten, skapade en uppfriskande kritik mot USA och dess grandiosa självbild som resten av västvärldens demokratier helt blundat för.

Just därför är det som sker i USA just nu av ofattbar betydelse. Vi kan helt enkelt inte greppa, förstå eller ta in vad det betyder att USA har vänt världen ryggen och att de ideal och värderingar som det amerikanska samhället vilat på – tillhör historien. Ur psykologisk synvinkel skulle man kunna säga att USA har utvecklat en narcissistisk självbild och att man i likhet med en narcissistisk personlighet inte längre förmår se världen bortom sin egen självbild. Man har alla svar och man ser sig själv som facit som andra människor bör ta efter. Gör man inte det och lyder utan att protestera, åker man ut i kylan. Med makt och styrka försöker man styra människor och i detta fall länder och världen i sin helhet, till att underordna sig och ”rätta in sig i ledet”

Vi som lever mitt i detta brytningsskede saknar perspektiv på det stora som händer nu då USA´s image faller och den för narcissisten nödvändiga speglingen av dess förträfflighet uteblir. Ingen som levde då kommer kunna glömma den 11e september 2001 då den muslimska terrorgruppen Al-Qaeda raserade World Trade Center i New York och USA drabbades av det mest förödande terrordådet i dess historia. Det har gått nästan två decennier sen dess och ännu har vi och ännu mindre USA hämtat sig från den attack på deras självbild som oantastbar supermakt och som rättesnöre för hur livet bör levas, som denna attack innebar.

USA´s svar på denna attack har handlat om att använda sin styrka som medel för att förinta Mellanösterns radiala islamister som man uppfattat som Djävulens inkarnation på jorden. Det man aldrig analyserat är att dessa krafters radikalisering är hämtad ur den amerikanska, narcissistiska självbilden där människor i andra delar av världen helt enkelt inte är beredda att anamma och att ta till sig de ideal och den världsordning som USA vill skapa. Det är de förödande krigen i Afghanistan, i Irak och i Syrien som gjort att världen tvingats inse att USA inte längre är den supermakt man invaggats i att tro och att dess militära framfart i världen av oliktänkande inte skapat fred och harmoni utan istället total fasa och katastrof.

Barack Obama blev hårt kritiserad för sin utrikespolitik men nu har tiden hunnit ikapp och kulturen gestaltar alltmer problematiken med USA´s grandiosa självbild och dess konsekvenser. Politiska amerikanska TV-serier som Homeland, The Designated Survivor m.fl. lyfter fram kluvenheten och den alltmer utbredda kritiken hos den amerikanska befolkningen kring landets utrikespolitik och visar hur t.om. amerikanska soldater som tjänat i strid i Mellanöstern – vänder sig mot USA och konspirerar för att ändra riktningen för politiken i världen.

Mitt i detta finns det självklart en falang som gör vad de kan för att rädda vad som räddas kan och i detta kaos blir det både naturligt och logiskt att Donald Trump väljs till president. En nation som utvecklat en narcissism söker en ledare av samma kaliber. Med denna utveckling i USA finns det en falang som känner sig stärkt och som tror att klockan går att vrida tillbaka med Trumps hjälp så att Amerika på nytt kan återta sin roll som supermakt i världen och att Amerika blir rättesnöret som visar vägen. En annan falang som inser komplexiteten i världen och att behovet av mogna, bildade och ödmjuka politiker styr världen mot fred och hållbarhet, innebär samma situation en total humanitär katastrof och ett hot för hela mänsklighetens överlevnad.

Tiden kommer utvisa vilken utgång denna spänning mellan två motsatta civilisationer kommer att få men det är hög tid att vi alla vaknar och tar vårt ansvar för den gemensamma frågan om vilken värld vi vill lämna efter oss till våra barn. Kommer vi att välja krig eller fred?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.