Välkommen till bloggen om ‘’Det Goda Livet’’!

En värld i behov av ett Metaperspektiv

/
Situationen i Afghanistan väcker många tankar och känslor och är i skrivande stund svår att veta utgången av. Många ser USA´s tillbakadragande av sin militära närvaro efter 20 år i landet som ett fiasko. Jag tycker jag anar något annat då…

Kris & utveckling

/
Sommaren 2021 kommer sannolikt bli den tidpunkt då konsekvenserna av människors övertrassering av jordens resurser blev uppenbar för de flesta. Sommarens extremväder som resulterat i såväl enorma eldsvådor i Sydeuropa och skyfall och översvämningar…

Vad vi missar då rationaliteten tagit över i samhället

/
Livet handlar i mångt och mycket om balans, så enkelt och så svårt att acceptera. Det är intressant att reflektera över vad det är som driver oss människor att skapa obalans i vårt eget liv, liksom i det omgivande samhället och kulturen istället…

Paradigmskiftet går in i en ny fas då det gamla måste falla

/
Syftet med denna blogg som jag startade för 10 år sedan var att skildra det Paradigmskifte som då påbörjats men som ännu var ogreppbart för många av oss. Ett större skifte som förändrar livet som vi känner det och som innebär att vi går…

Om läkekonst och livets magi

/
Många människor som väljer att arbeta med att hjälpa människor i egenskap av läkare, psykologer samt i andra "hjälpyrken" har en drivkraft att vilja stötta, hjälpa eller bota de som lider och att i den mån det går, lindra deras lidande och…

Sommarhälsning

/
Det har gått tio år sedan jag startade denna blogg med syftet att belysa och ge perspektiv på det paradigmskifte som jag uppfattade att vi hade framför oss men som då ännu inte hade något språk. Idag har detta blivit uppenbart för de flesta och…

Hållbara Medarbetare

/
Det har blivit viktigare än någonsin att värna om hälsan och hur vi mår och arbetsplatsen är en viktig arena för att stötta i det hälsofrämjande arbetet. Den sociala hållbarheten som är en central del av Agenda 2030 har länge varit nedprioriterad…

Seminarium om de sociala hållbarhetsmålen

/
Den 10 juni deltar jag i ett webinar med fokus på Agenda 2030 och de sociala hållbarhetsmålen. Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för att bidra till ett hållbart arbetsliv? Och hur skapar hållbara medarbetare finansiellt välmående företag? Missa…

Sustainable Start – Grande finale!

/
Vi är glada att få bjuda in er till säsongens sista online event då vi utgår från Mål 17 i Agenda 2030 som handlar om Globalt Samarbete. Att göra tillsammans är den enda vägen framåt för att vi ska lyckas med omställningen av samhället och…
/
Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för att bidra till ett hållbart arbetsliv? Och hur skapar hållbara medarbetare finansiellt välmående företag? Välkommen till ett digitalt event med fokus på Agenda 2030…

Vad har vi att lära av våra relationer?

/
En vän till mig berättade nyligen om sitt komplicerade förhållande till sin äldre syster. Han beskrev systern som mycket bestämd och dominant och att hon ofta for ut i ilska mot honom trots att de sedan länge är vuxna och lever sina egna liv.…

Sustainable Start; Mål 8 och 11 om hållbar tillväxt och hållbara samhällen

/
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 11: Hållbara städer och samhällen  Hållbarhetsseminarium måndag 3 maj 2021. Agenda: 08:30 Åsa Lindgren, Hållbarhetsstrateg, SISAB inleder seminariet & modererar paneldiskussionen 09:30…

Jag heter Fredrik Bengtsson och är psykolog, organisationskonsult och författare och har startat denna blogg för att diskutera det paradigmskifte som vi befinner oss mitt uppe i och som påverkar vårt samhälle, vårt arbete och vår syn på oss själva och livet.

Daily Quote

Your greatness is not what you have, it’s what you give.

Categories

Recent Posts