Välkommen till bloggen om ‘’Det Goda Livet’’!

Hur skulle krisen kunna vändas till en inspirerande utveckling?

/
https://youtu.be/pDImA1c_-PY Det är svårt för oss som lever mitt uppe i Coronakrisen och dess framfart att få distans till det som händer och reflektera över framtiden och vägen framåt. Nyhetsrapporteringen är fokuserad på att skildra krisen…

Personlig Hållbarhet i Coronatider

/
https://hagalivscenter.podbean.com En podd om personlig hållbarhet med det existentiella perspektivet på livet och mål nr 3 “Hälsa och Välbefinnande” i Agenda 2030 som gemensam grund. Fredrik Bengtsson, Haga LivsCenter ger sitt perspektiv…

Hur förbereder vi oss för tiden efter Corona?

/
Det vore förfärligt sorgligt om livet efter Corona återgick till business as usual. Detta eftersom bristerna i såväl den miljömässiga som i den sociala hållbarheten i samhället och i världen, var alarmerande. Miljökatastrofer, okontrollerat…

Coronakrisen löser sociala hållbarhetsproblem

/
Ett av de största hoten mot hållbar utveckling som forskare, inte minst Hans Rosling, ofta lyft fram, är bristen på solidaritet och altruism i världen. I Sverige har vi trots en lång högkonjuktur sett den psykiska ohälsan skjuta i höjden, liksom…

Påskhälsning

/
Det blir en speciell påsk i år som går i stillhetens tecken. För många som brukar förknippa påsken med en skön ledighet, umgänge med nära och kära och kanske resor och trevliga upplevelser blir detta naturligtvis en besvikelse. Givet att vi…

Om frihet och ansvar

/
Världen över diskuterar man Sveriges strategi för hanteringen av Corona epidemin som handlar om att uppmana folket till ett personligt ansvar för att motverka smittspridningen i samhället. Åsikterna går naturligtvis isär om huruvida detta kommer…

En värld i förändring

/
I tider av kris och oro behöver vi perspektiv och verktyg som hjälper oss att hantera känslor av ovisshet, ångest, sorg och andra känslor som är naturliga reaktioner på det som händer. Som så ofta återvänder jag till Claes Janssen's fantastiska…

Katastrofer leder till förändring

/
Det är dags att inse att vi lever i en katastrof som berör alla människor på jorden. Coronaepidemin skördar nya liv varje dag, många kämpar för sina liv och människor drabbas av sorg och förluster i dess spår utan att ens kunna delta i någon…

*Beautiful message from Bill Gates*

/
It is reminding us that after every difficulty, there is always ease. Life is cyclical, and this is just a phase in this great cycle. We do not need to panic; this too shall pass.

Bereder Corona väg för en större omställning?

/
Pandemin tvingar oss in i hållbara beteendemönster där vi tvingas skala ner, leva mer lokalt och betydligt enklare. Den minskade rörligheten är svår för många att vänja sig vid då vi vant oss vid att kunna transportera oss mellan olika städer, platser, länder och världsdelar som en naturlig och självklar del av vardagen. När detta inte längre går tvingas vi upptäcka vad vi har i vårt närområde och hur lite vi egentligen behöver. Dessa nya vanor i kombination med den relativt höga medvetenheten om nödvändigheten av en grundläggande omställning i våra beteenden och vår livsstil som fanns på plats redan före den aktuella krisen, gör det svårt att tänka sig att vi kommer gå tillbaka till gamla beteendemönster när Corona krisen släppt greppet om världen. 

Existentiell tillit

/
Situationen tvingar oss att acceptera det som sker och att utveckla tålamod i väntan på att Pandemin ska plana ut och gå över. Detta är självklart extremt utmanande, särskilt eftersom många saknar den existentiella tillit som vi bara kan hämta ur vårt inre och som är ett resultat av att vi har en förankring i en andlig dimension. Det är därför dags att hämta styrka ur den visdom som människan utvecklat under sin tid på jorden och påminna oss om att våra förfäder klarat av liknande förhållanden och omständigheter i alla tider och att förmågan att hantera ovisshet och att böja sig för krafter som är större än oss själva helt enkelt tillhör människans livsvillkor. 

Kris & Möjligheter

/
Vi lever mitt uppe i krisen och dess konsekvenser går inte ännu att överblicka. Däremot kan vi konstatera att vi skakats om i grunden, att vi insett vår sårbarhet och att det finns större krafter i livet, i naturen och i världen än vad vi kan ta kontroll över. Förhoppningsvis kan detta leda till en ökad ödmjukhet och vördnad för livets egentliga värden och ett existentiellt sökande som kan leda till en ökad förankring i oss själva och i det som ger livet mening på bekostnad av en överfokusering på distraktion, nöjen och förströelser som för oss bort från oss själva, från kontakten och relationen med nära och kära och från tid och engagemang i vårt gemensamma ansvar för omställningen av samhället till en hållbar framtid. 

Jag heter Fredrik Bengtsson och är psykolog, organisationskonsult och författare och har startat denna blogg för att diskutera det paradigmskifte som vi befinner oss mitt uppe i och som påverkar vårt samhälle, vårt arbete och vår syn på oss själva och livet.

Daily Quote

Practice compassion, forgiveness and kindness

Prenumerera!

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Kategorier

Senaste inläggen