A wisdom for our time

”Every few hundred years in Western history, there occurs a sharp transformation. Within a few short decades, society, its world view, its basic values, its social and political structures, its arts, its key institutions – rearrenges itself. And the people born then cannot even imagine a world in which their grandparents lived and into which their own parents were born. We are currently living through such a transformation.”

Peter Drucker ”Post Capitalist Society”

När vi blickar tillbaka på medeltidens mörka städer och byar kring år 1000 känns det overkligt att tänka sig att dåtidens människor kunde bygga gotiska katedraler kring 1300-talet och därefter. Renässansen och upplysningstiden som följde på medeltidens tro på övernaturliga fenomen och en väldigt inskränkande religiös uppfattning, banade väg för människors rationella tänkande, för vetenskap och naturvetenskap som utmynnade i det industriella samhället. De tekniska och medicinska uppfinningarna har förändrat människors liv i grunden och det enda vi vet idag är att det inte var bättre förr!
Kunskapssamhället förde med sig internet, sociala media och ett globalt samhälle som gjort att världen krympt och vi fått inblick i människors levnadsvanor och förhållningssätt till livet från jordens alla hörn. Där vi befinner oss idag handlar det om att fånga upp de psykologiska och andliga dimensionerna av människans liv som varit försummade och till och med undanskuffade sedan medeltidens mysticism gav vika för uppvaknade och nyktert seende.
Bristvaran idag handlar inte om brist på rationellt tänkande, materiell mättnad eller upplysning, utan om en längtan efter visdom och om kontakt med de djupare dimensionerna i livet som ger mål och mening i tillvaron. I alla tidigare kulturer har de äldre haft rollen att överföra livsvisdom och berättelsen om vad livet innebär till de yngre.
På så sätt har människan haft tillgång till sin berättelse, sin del i ett större sammanhang som handlat om släkten och om tidigare generationers strävan att skapa ett bättre liv för sina nästkommande. Visdom tillägnas via att vi lever vårt liv och genom den livserfarenhet som man inte kan läsa sig till i någon bok. I det moderna samhället som haft en så stark fokusering på produktion och prestation är det istället ungdomen som hyllas och människor spenderar en förmögenhet på att skjuta upp åldrandet så långt det bara går. Västvärldens äldre sitter ensamma i sina bekväma lägenheter eller tynar bort på äldreboende där ingen frågar efter den visdom som ett långt liv kan föra med sig. Cultural Creatives inser värdet av visdom och försöker återknyta till behovet av en berättelse, ett sammanhang över generationer och långsiktig hållbarhet i beslut som omfattar nutid och framtiden för kommande generationer.

Om en kultur saknar en positiv vision om framtiden börjar dess kreativa kraft att minska och kulturen stagnerar och dör så småningom ut. Negativa föreställningar är destruktiva och leder till hopplöshet, hjälplöshet och en oförmåga att hitta nya vägar som leder till framtidstro. Dagligen matas vi av en negativ bild av morgondagens samhälle där ekonomisk kollaps och miljöförstöring står högt på agendan, parat med ingående reportage om depressionens och utmattningens innebörd. Vi är väldigt väl insatta i de mörka sidorna av tillvaron men saknar profeter som siar om hur urgammal visdom om livet skulle kunna användas för att måla upp en positiv bild av en tänkbar framtid. Cultural Creatives vill inte leva i en alienerad och splittrad värld som innebär att man tar avstånd från det samhälle vi lever i. Deras strävan handlar istället om helhet och om att utmana utmaningarna i det samhälle vi lever i och skapa något nytt och hållbart av det som redan finns i vår närhet. Om vi fokuserar på hela människan och anlägger ett holistiskt perspektiv på livet i stort finns möjlighet att föreställa oss en framtid som kan läka från den fragmentering och destruktivitet som präglar vår tid. Cultural Creatives är en subgrupp som förmedlar en kreativ bild av framtiden som bygger på hopp, fantasi och vilja att agera för mänsklighetens bästa. Det känns betryggande att denna subgrupp växer för varje år som går och att det idag är den snabbast växande subgruppen i hela västvärlden som inbegriper flera hundra miljoner människor idag.
Problemet just nu är att Cultural Creatives ofta är omedvetna om att de tillhör en subgrupp och det saknas ännu perspektiv i samhället och i kulturen som speglar dem i deras identitet. Sakta men säkert börjar dock detta att förändras i takt med att människor på ledande befattningar i framförallt näringslivet och arbetslivet i stort börjar anamma dessa värderingar. Ekonomin och de finansiella systemen styr och reglerar livet i det moderna samhället – det är via dessa strukturer som morgondagens samhälle kommer att födas i större skala i takt med att nya värderingar tar sig in i arbetslivets korridorer.

Julen står för dörren och det är ett tillfälle att fundera över den övergripande berättelse i vilken hela den kristna världen är innesluten under en tid som älskas av många och som kan inge en känsla av frid och ro om vi bejakar den. Jag vill passa på att önska er alla en riktigt God jul och en fridfull julhelg!
Fredrik

Fredrik-bengtsson-a-wisdom-for-our-time

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.