Om ABLE

Många av oss lever ett liv där vi liksom råkar hamna i olika relationer och yrken, vi söker efter mening, hoppas och förväntar oss att vi ska finna lycka genom förälskelse, via att vi blir framgångsrika och förmögna och att vi är friska och i god form. Man skulle kunna säga att många lever ett liv på ett slumpartat sätt utan att ha tagit ut någon egen riktning.

Jag brukar använda en metafor för att beskriva detta och säga att det är som att sätta sig på en båt utan att på förhand veta vilken destination färden har. Har man tur blir det bra och man kommer till en plats som man tycker om. Har man otur hamnar man någonstans där man inte trivs.  För många blir det kanske varken det ena eller det andra.

I takt med att vi i västvärlden har uppnått en allt större frihet att påverka vårt liv har betydelsen av att staka ut riktningen blivit allt viktigare för att känslan av meningsfullhet ska prägla vår tillvaro. Det är i glappet av hur slumpartat och osjälvständigt vi lever och vilket utrymme att verkligen leva ett liv som bygger på en personlig känsla av mål och mening – som ABLE kommer in i bilden!

Idén till ABLE är sprungen av att jag själv i mitt eget liv och min vän och kollega Julie Lindh, skönhetsexpert och livsstilscoach i New York, började diskutera dessa frågor. Vår gemensamma drivkraft handlar om hur vi kan bidra med oss själva, vår kunskap och våra erfarenheter för att inspirera och vägleda människor till att leva väl i den fantastiska men utmanande tid som vi befinner oss i. Vi förstod att människor behöver en plattform, en mötesplats som vi kan bjuda in till där vi diskuterar, reflekterar, inspirerar och vägleder varandra till att leva Det Goda Livet – ett liv som präglas av innehåll och mening, av hälsa och välmående!

Julie och jag är grundare till ABLE där vi tillsammans med olika experter kring hälsa och livsstil förenas av det högre syftet att bidra till att inspirera människor till en medvetenhet och att tillhandahålla verktyg och ett sammanhang som gör att vi kan lära oss att leva ett liv som bygger på innehåll och mening. För att ABLE ska bli den levande plattform, den kraft i samhället som förenar människor i en holistisk syn på hälsa och livsstil kommer alla att vara lika viktiga delar i pusslet. Det är i mötet mellan vad vi som jobbar med hälsa och livsstil kan erbjuda och vad ni som vill vara med på denna resa med oss kommer att lära oss, som vi tillsammans kan ta oss framåt.

ABLE består av två plattformar: ABLE Foundation och ABLE Lounge.

ABLE Foundation är vår stiftelse som håller ett öga på den större perspektivet och som styr rörelsen i rätt riktning. Vi vill inspirera och förena individer, organisationer och samhällen att gå samman för att uppnå kontinuerlig innovation och transformation inom och över gränserna.

Mer: http://able.foundation

ABLE Foundation arrangerar tillsammans med Clarion Sign Hotel och Sweco seminarier med fokus på FN: s 17 globala hållbarhetsmål som kallas “A Sustainable Start”. Varje seminarium belyser 2 slumpmässigt utvalda mål för att poängtera att alla mål i Agenda 2030 är integrerade och att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Vi tittar närmare på både synergier och krockar i arbetet med att uppnå målen och vill gemensamt ta oss till nästa nivå. Vi zoomar ut och fångar upp konkreta, modiga och innovativa initiativ kring hur vi driver hållbarhetsarbetet framåt. Tillsammans. Nu. 

Mer: http://able.foundation/a-sustainable-start

ABLE Lounge är den operativa delen som vill bli ett stöd, en ventil för dig i din vardag där du får tillgång till en mötesplats, ett extra vardagsrum på stan och/eller i den virtuella världen dit du kan gå för att träffa andra som funderar i samma banor och som delar samma längtan och behov av mål och mening i livet.

Mer: https://ablelounge.com

ABLE bjuder in till en mötesplats dit alla är välkomna!
Är du intresserad av att få veta mer?

Välkommen att höra av dig till fredrik@ablelounge.com