Om hållbara relationer

Våra förfäder nomaderna som levde på den afrikanska savannen såg sig som en enhet där alla vuxna var föräldrar till alla barn och man hjälptes åt med den uppfostran och socialisering som alla barn i alla tider behöver för att… Läs mer

Vad vi missar då rationaliteten tagit över i samhället

Livet handlar i mångt och mycket om balans, så enkelt och så svårt att acceptera. Det är intressant att reflektera över vad det är som driver oss människor att skapa obalans i vårt eget liv, liksom i det omgivande samhället… Läs mer

Hållbara Medarbetare

Det har blivit viktigare än någonsin att värna om hälsan och hur vi mår och arbetsplatsen är en viktig arena för att stötta i det hälsofrämjande arbetet. Den sociala hållbarheten som är en central del av Agenda 2030 har länge… Läs mer

Seminarium om de sociala hållbarhetsmålen

Den 10 juni deltar jag i ett webinar med fokus på Agenda 2030 och de sociala hållbarhetsmålen. Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för att bidra till ett hållbart arbetsliv? Och hur skapar hållbara medarbetare finansiellt välmående företag? Missa… Läs mer
Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för att bidra till ett hållbart arbetsliv? Och hur skapar hållbara medarbetare finansiellt välmående företag? Välkommen till ett digitalt event med fokus på Agenda 2030 och de sociala hållbarhetsmålen där vi fördjupar oss… Läs mer

Vad har vi att lära av våra relationer?

En vän till mig berättade nyligen om sitt komplicerade förhållande till sin äldre syster. Han beskrev systern som mycket bestämd och dominant och att hon ofta for ut i ilska mot honom trots att de sedan länge är vuxna och… Läs mer

Seminarium på temat ”Nya perspektiv på (o)hälsa och ett hållbart liv!

Samtalsserien ”Nya perspektiv på (o)hälsa och ett hållbart liv” livesänder igen, fredagen den 23 april kl. 14:00-14:45, och reflekterar denna gång kring kopplingen mellan ”långtidscovid” och utmattningssyndrom. I Sverige har vi en reduktionistisk syn på hälsa som gör att vi… Läs mer

Vad är centrum för ditt liv?

Jag läser en artikel om att över 10% av unga tjejer i Sverige går på antidepressiv medicinering och jag undrar när det psykiska lidandet i den Västerländska kulturen ska få samma uppmärksamhet som Corona pandemin? Samhällets syn på frågan är… Läs mer

Samtal om psykisk (o)hälsa i vår tid

Vi önskar dig en så vilsam och glädjefylld påskhelg som möjligt, givet dessa speciella tider . Om du har en stund över under ledigheten och vill reflektera över vikten av inre hållbarhet så finns nu möjlighet att se Del 4… Läs mer
Varmt välkommen till Del 4 i samtalsserien ”Nya perspektiv på psykisk (o)hälsa och ett hållbart liv”. Det blir ett samtal som tar avstamp i en filosofisk reflektion kring mänsklighetens kanske främsta ödesfråga – kopplingen mellan det västerländska samhällets brist på… Läs mer