Personlig Hållbarhet i Coronatider

https://hagalivscenter.podbean.com En podd om personlig hållbarhet med det existentiella perspektivet på livet och mål nr 3 “Hälsa och Välbefinnande” i Agenda 2030 som gemensam grund. Fredrik Bengtsson, Haga LivsCenter ger sitt perspektiv på kris och utveckling utifrån sin roll som… Läs mer

Påskhälsning

Det blir en speciell påsk i år som går i stillhetens tecken. För många som brukar förknippa påsken med en skön ledighet, umgänge med nära och kära och kanske resor och trevliga upplevelser blir detta naturligtvis en besvikelse. Givet att… Läs mer

Om frihet och ansvar

Världen över diskuterar man Sveriges strategi för hanteringen av Corona epidemin som handlar om att uppmana folket till ett personligt ansvar för att motverka smittspridningen i samhället. Åsikterna går naturligtvis isär om huruvida detta kommer ha tillräcklig verkan eller inte… Läs mer

*Beautiful message from Bill Gates*

Subject: *What is the Corona/ Covid-19 Virus Really Teaching us?* I’m a strong believer that there is a spiritual purpose behind everything that happens, whether that is what we perceive as being good or being bad. As I meditate upon… Läs mer

Ekonomi & Psykologi

För många av oss är det svårt att föreställa sig vad det innebär att leva i ekonomisk fattigdom med en hög grad av existentiell otrygghet för sig själv och sina närmaste. Det handlar inte “bara” om pengar, utan om möjligheter… Läs mer

Existential Psychology – the tool for our time

One of the things that I am most grateful for is that life has given me the opportunity to get to know many different cultures and ways of life in depth. That has taught me to be open, curious and… Läs mer

Uppföljningsresa för dig som gått Livsplanering!

Vår första Livsplaneringsresa till Benicasim i Spanien ägde rum 2003. Det som var tänkt som en tillfällig resa och Rehabiliteringsprogram visade sig vara mer livskraftigt än så och under alla år har programmet levt vidare och fortsatt utvecklas. De senaste… Läs mer

Sjukvårdens ansvar och gränser

Det sker ett viktigt uppvaknande i vårt land just nu gällande synen på psykisk ohälsa och de bakomliggande faktorerna. Ingen ifrågasätter att väldigt många mår väldigt dåligt och att det finns ett stort behov av stöd och hjälp för att… Läs mer

Identifikation med diagnoser kan bli en fälla

Från att psykisk sjukdom, symptom och diagnoser varit något högst skamligt och privat har situationen nu vänts till den motsatta. I Sverige är det just de psykiska diagnoserna som lyfts fram hos några av våra största ”influencers” som har miljoner… Läs mer

Världen som vi känner den håller på att gå under

Mayakalenderns förutsägelse om att jorden skulle gå under 2012 kan bekräftas eller avfärdas beroende på perspektiv och trosföreställningar. Det vi kan konstatera är att det vid denna tidpunkt skedde ett uppvaknande i världen och vi blev bland annat medvetna om… Läs mer