Att erkänna sina fördomar är första steget till att bli kvitt dem

If you judge people you have no time to love them.
~ Mother Teresa.

[dropcap]J[/dropcap]ag brukar säga att det inte är politiskt korrekt att ha fördomar i Sverige och därför inbillar vi oss att vi inte har några. I Abu Dhabi och andra arabländer blir många förvånade över att kvinnorna inte upplever sig förtryckta av männen och att de kan arbeta och röra sig fritt på gatorna. Vi drar gärna alla araber över en kam och förknippar dem med ultrakonservativa muslimer som de ibland själva upplever sig ha väldigt lite gemensamt med. På liknande sätt pratar vi gärna svepande om afrikaner och glömmer att Afrika är en kontinent med oerhört olika nationaliteter, religioner och levnadsvanor.

[dropcap]U[/dropcap]nder resan till Abu Dhabi fick vi möjlighet att träffa en ung man i 30-årsåldern som berättade om livet där och om sitt lands historia och utveckling. Jag tror att vi alla frapperades av att han var så öppen och tillgänglig och att han bjöd in till ett samtal kring även väldigt privata saker såsom synen på kärlek och äktenskap till exempel. Om det inte hade varit för hans traditionella, arabiska ökenklädnad skulle han ha kunnat vara en man från vilket västerländskt land som helst givet hans moderna och upplysta syn och perspektiv på saker och ting. Den version av islam som han förmedlade gav bilden av en positiv struktur och ett sammanhållande kitt i ett land och hos ett folk som har föga gemensamt med muslimsk fundamentalism. Vi upplevde alla att han var ovanlig, alla tyckte spontant om honom och ställde och fick svar på även väldigt privata saker kring hans eget liv och värderingar.  Slutsatsen var att han säkerligen inte var representativ för folket….

[dropcap]V[/dropcap]id ett annat tillfälle lyssnade vi till en annan man från Abu Dhabi i samma ålder men med den framtoning som vi ofta förknippar med en oljeshejk från Saudi-Arabien. Vi visste lika lite om honom som vi visste om den andre mannen men genast hade vi omedvetet skapat oss en bild och en uppfattning om honom som placerade honom i facket som betyder att vi inte tyckte om honom och därför inte var intresserade av att föra någon dialog med honom heller. Frågorna uteblev och tystnaden i rummet var kompakt. Äntligen hade våra fördomar om muslimska män besannats!
Min poäng med att lyfta fram exemplet är att visa på hur våra fördomar fungerar och hur snabbt och effektivt de visar oss och sorterar upp världen i gott och ont, bra och dåligt givet de internaliserade normer och värderingar som vi bär på.  Ingen av oss kände någon av de båda männen vi mötte och ingen av oss hade någon lokalkännedom som skulle kunna avgöra vem av dem som var representativ och vem som var ett undantag. Ändå klassificerade vi omedelbart in dem i givna fack som var totalt självklara och som inte behövde diskuteras. Att det eventuellt skulle kunna vara så att den sympatiske mannen var en god representant för hur män från just Abu Dhabi förhåller sig till livet och den andre mannen ett lysande undantag, var det ingen som överhuvudtaget reflekterade över. På liknande sätt förhåller vi oss till människor och situationer varje dag i vårt liv utan att vi funderar över det. Just därför krävs det att vi blir medvetna om vilka fördomar vi har, att vi erkänner dem som mänskliga och kan utmana dem i situationer då de inte besannas. Endast så kan livet bli större och rikare.
Fundera på hur dina egna fördomar ser ut? I vilken utsträckning bjuder du in människor med olika bakgrund i ditt liv? Har du en tillräcklig grund av kännedom om andra för att ha belägg för de kategoriseringar och bedömningar som du medvetet och omedvetet gör?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.