Att våga välja och förmågan att kunna begränsa sig

A Special World 

A special world for you and me
A special bond one cannot see
It wraps us up in its cocoon
And holds us fiercely in its womb. 

Its fingers spread like fine spun gold
Gently nestling us to the fold
Like silken thread it holds us fast
Bonds like this are meant to last. 

And though at times a thread may break
A new one forms in its wake
To bind us closer and keep us strong
In a special world, where we belong.

–       Sheelagh Lennon –

De sista åren har jag regelbundet fått mail av människor, män och kvinnor och framförallt ungdomar, som ställer frågor kring hur de ska våga öppna sig för kärlek och våga knyta an till en person som de har mött och som de tycker om, med tanke på att de har så dåliga erfarenheter av att bli svikna. Människor har i alla tider känt sig svikna i kärlek, ofta på grund av att känslorna inte varit besvarade eller på grund av någon annan yttre anledning som gått att urskilja och förklara. Det nya med att bli sviken i kärlek idag handlar om fenomenet att även om allt är bra och man är lycklig i en relation så går det ändå inte att lita på den andres uppriktighet eller förmåga att göra ett val. Alla dörrar hölls öppna och många dejtar flera olika personer parallellt.
Sexualiteten är något många skiljer från känslor och det blir mer och mer vedertaget att ha sexuella och därmed intima relationer med flera, samtidigt som man lever i en kärleksrelation som man anser att man är lycklig med och vill satsa på. Lögner och manipulation är vanligt förekommande och detta skapar för många en stor osäkerhet kring relationer, sexualitet, identitet och inte minst känslan av värde. Häromdagen fick jag ett mail från en ung man i 25-årsåldern som beskrev att han redan var så besviken på människors beteenden, brist på värderingar och moral att han gått i baklås och inte längre förmådde öppna upp för kärlek. Alltför många svek och oförutsägbara vändningar och manipulation hade resulterat i att hans känsloliv gått i baklås och att han som ren överlevnadsstrategi hade distanserat sig från relationer och därmed kärlek sedan en lång tid tillbaka. Han upplevde att han ”kastat bort nycklarna” och inte kunde ta sig ur detta tillstånd på egen hand.
Jag känner mig alltid bekymrad och beklämd när jag möter människor som så tidigt i livet fått en så negativ bild och upplevelse av kärlek och relationer, men jag har kommit att inse och förstå att vi i västvärlden idag har skapat en värld som har gått över styr och som vi inte mår bra av. I den globala världen har livet blivit allt mer fragmenterat, anonymt och splittrat parallellt med att vi har ett dagligt smörgåsbord av möjligheter och val att förhålla oss till som vi inte vet hur vi ska hantera. Som motvikt till detta behöver vi utveckla en stabil relation till oss själva så att vi får ett ankare i tillvaron som bygger på en stabil självkänsla och en klar självbild som stöd för att göra riktiga och kloka val i livet. Förutsättningen för detta är trygga, stabila och kärleksfulla relationer som gör att vi känner oss sedda, uppskattade och älskade. Vi har alla behov av att få uppleva att vi betyder något för någon. Tyvärr har utvecklingen gått i helt motsatt riktning, vilket gör att vi lever i torftiga relationer med mycket frustration och smärta och är förhindrade att utvecklas till de trygga och stabila personer som vi behöver vara för att kunna leva väl i dagens och morgondagens samhälle.
Den största sjukan i västvärlden idag är bristen på tillit – många upplever att det inte går att lita på någon eller på att något är sant och vad det ser ut att vara. Detta kan man antingen hantera genom att försöka skaffa sig kontroll över omgivningen vilket för många leder till utbrändhet, eller genom att utveckla en känslokyla som gör att man är distanserad och låter bli att knyta an eller förvänta sig något av någon. En sådan livshållning leder på ett sätt till en känsla av frihet och mindre lidande – men det är ett torftigt liv att leva utan kärlek, eller hur?

Fredrik-bengtsson-våga-välja-kärlek

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.