Balladen om Marie Kröyer – filmtips.

Den danske filmregissören Bille August har gjort en vacker och mäktig film om den kända konstnären Marie Kröyers tragiska liv som är väl värd att se för alla som handskas med komplexa livsval. Den bestående känslan för mig själv efter att ha sett filmen är att Bille August verkligen lyckats gestalta väldigt komplicerade livsöden och karaktärer på ett respektfullt och belysande sätt utan att komma med pekpinnar eller svar på de stora existentiella frågor som är upp till oss själva att definiera men som vi så gärna söker facit till.

Var går gränsen mellan ansvaret för sig själv och det egna livet och det ansvar man som förälder har gentemot sitt barn? Om man som Marie Kröyer upplever att man håller på att gå under av depression och känsla av instängdhet, har man då rätt, eller måste man kanske rent av, lämna barn och familj bakom sig för att söka liv och lycka någon annanstans? Å andra sidan, kan man bygga en ny lycka på en sådan avgrundslik olycka och förtvivlan som det innebär för ett barn att bli övergiven av sin förälder?

Min livserfarenhet är att föräldrar som har en nära och kärleksfull anknytning och relation till sitt barn, såsom Marie Kröyer med dottern Vibeke, inte klarar av att gå emot den egna instinkten som är att vårda och beskydda sitt barn, om inte man nått en gräns där det till slut handlar om att själv överleva. Via filmen får vi många tillfällen att reflektera över vuxnas behov av frihet, livsrum och ansvar, parallellt med barnets utsatthet och behov av vuxnas stöd, närvaro och kärlek. Hur lyckas vi förena dessa båda världar?

En annan intressant gestalt i filmen är den svenske kompositören Hugo Alfvén som öppnar sig för kärlek och passion utan tanke på ansvar eller konsekvenser för andra. Precis som så många människor idag levde han i flera parallella relationer och var inte beredd att acceptera att en kärleksrelation per automatik medför ett ansvar för den andre personens känslor och livsval. Hans längtan efter att få vara fri och oberoende som konstnär var svår att kombinera med ansvar för hustru, barn och familjeliv. Jag ser att just denna konflikt är samma tema som många av dagens yngre människor kämpar med. I dryga 30-årsåldern är det dags att bilda familj och att bygga familjeliv efter ett stort antal härliga vuxenår med mycken frihet att leva efter sina egna behov och önskningar. Många har svårt att göra en anpassning av sin livssituation för att hitta en nivå där båda världarna får plats inom en, vilket leder till problem och ohälsa som t.ex. depressioner, ångest och utmattningsbesvär för många i 30-40 årsåldern. Vi har en naiv tro och förväntan på att dessa stora livsomställningar ska ske enkelt och per automatik men så ser det tyvärr inte ut. Istället behöver vi jobba och kämpa med dessa känslor och ta ansvar för de val vi gör, vilket är svårt i en tid då vi ska leva upp till den perfekta ytan och lyckas förena allt utan att ge avkall på något annat.

http://www.youtube.com/watch?v=qUaaRO5lciw

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *