Betydelsen av en sund kultur

På årets Chefsgala som ägde rum i veckan var den gemensamma nämnaren för talarna som fick priser för gott ledarskap i olika kategorier att de lyfte fram frågan om kultur som helt avgörande för deras framgång. Det finns naturligtvis inget nytt med det men skillnaden nu var att insikten om kulturens betydelse för sunda och konstruktiva beteenden på arbetsplatsen inte längre var floskler som man lärt sig på någon ledarskapsutbildning utan en sanning som landat på en djupare nivå hos dessa ledare. 

I mitt arbete som organisationspsykolog blir jag ofta inkallad då det finns problem av olika slag som yttrar sig i ohälsa, konflikter, bristande effektivitet och kommunikation o.s.v. I grunden finns alltid frågan om kultur och värderingar men alltför ofta formulerat i policydokument som inte speglar eller bärs upp av ledningen och cheferna i organisationen. Detta är naturligtvis en spegling av den moderna kulturen som fokuserat på prestation och yta och som glömt bort sunt förnuft och det enkla i att forma goda människor som tillsammans kan bygga en stark och positiv kultur. Kultur börjar alltid med ledningen och cheferna och formas och utvecklas därefter i relation till medarbetarna. Liknande förhållanden gäller i familjesystemet där föräldrarna håller i taktpinnen och lägger grunden för vilka värderingar och beteenden som uppmuntras och vilka som inte accepteras. Det är relationen till de övriga som blir bryggan att föra kulturen vidare på och som gör att den avspeglas i den individuella kompass som vi alla bär på och som styr vårt agerande i vardagen. För att detta ska ske behöver vi bygga relationer, vårda dem, vara närvarande i dem och kontinuerligt diskutera olika frågor som dyker upp med varandra för att säkerställa att vi är ett team, ett system som fungerar på ett sätt som är kongruent, sunt och effektivt. 

Kanske är det just i de förutsättningar som krävs för att bygga och vidmakthålla en kultur som det brister. I likhet med familjerelationerna kan man nämligen inte ägna sig åt dem när det finns tid över eller i samband med en högtid varje år då familjen samlas för att fira jul tillsammans. Nej, en stark och sammanhållen kultur kräver en närvaro och en kontakt i vardagen, en öppen och ärlig dialog och kommunikation och en insikt om betydelsen av att lägga tid på samtal, möten och utveckling av relationerna för att de ska blomstra och må bra över tid. Om relationerna tillmäts ett sådant värde utvecklas ett system som gör att problem och utmaningar hanteras när de är i sin linda eftersom de uppmärksammas och lyfts upp till dialog och diskussion när de inträffar, vilket gör att man tillsammans kan hitta lösningar och proaktivt undvika att de utvecklas till något djupare och större. 

Om ledare vågar satsa på ett sådant närvarande ledarskap i vardagen gör de det eftersom de har en liknande relation till ledningen i organisationen där de arbetar. Det kan då i vissa lägen innebära att man inte kan ta ett kundmöte eller leverera en rapport – för att frågan om relationerna internt och betydelsen av att värna om kulturen kommer först. Ett sådant synsätt och sätt att verka skapar en flexibilitet och en effektivitet som gör att organisationen ofta blir mer effektiv eftersom samarbete, beslut och kreativitet frodas medan stop i produktionen i form av konflikter, stress, samarbetsproblem, missförstånd och liknande elimineras. Det borde vara självklart men i en tid då komplexa modeller, prestation i leveransen och extern profilering mot marknaden varit i centrum har det självklara blivit lyx. Att lägga tid på goda samtal med teamet och organisationen kan väl inte vara värt något eftersom det inte behövs några tjusiga powerpoint presentationer eller externa experter som kallas in för att lära oss hur vi ska agera?

Tiden vi lever i är komplex och mångfacetterad och fler och fler inser att det behövs ett systemskifte. Det är en era som handlar om att få oss att bli mer inifrånstyrda och att växla bort från det fokus på det yttre där vårt inre saknat betydelse under flera årtionden till att inse att vägen framåt handlar om en inre förankring som hjälper oss att hantera livet och omvärlden. Det är en tid då självinsikt, personlig utveckling, värdegrund och förmåga att bygga och vårda relationer kommer bli de viktigaste egenskaperna i karriärutvecklingen och i rekryteringen av ledare för framtidens arbetsliv.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.