”Bråttom nya chefer sökes”

  • 48 chefer går i pension varje dag.
  • 125.000 nya ledare behövs omgående.
  • Bara 3 av 10 arbetsgivare har en plan.

[dropcap]I[/dropcap] senaste numret av tidningen ”Chef” (Nr 1 2014) kan vi läsa en upplysande artikel som belyser digniteten av generationsväxlingen i arbetslivet gällande chefer. Det går helt enkelt inte att blunda för att vi står inför ett jätteproblem i svenskt arbetsliv vad gäller att kunna ersätta pensionerade chefer med nya talanger som är intresserade och kompetenta nog att ta över. Även denna fråga har stark koppling till det pågående paradigmskiftet i samhället. Att yngre personer inte är intresserade av att bli chefer hänger ihop med att organisationer och företag inte förändrar chefsrollen så att den passar in i dagens samhälle. På omvärldsbevakningsföretaget ”Kairos Futures” har man tagit fram undersökningar som visar att unga människor inte är intresserade av att leda andra om de inte själva kan stå i strålkastarljuset. Dagens unga är inifrånstyrda och intresserade av självförverkligande. Status i den klassiska bemärkelsen – att vara chef för själva titelns skull är inte viktigt. Det är bara kul att vara chef om det syns, vilket yttrar sig i att VD-jobbet är jätteintressant medan få vill bli mellanchefer. Bristen på chefer kommer ge öppningar för olika lösningar och ambitioner, vilket i artikeln delats in i 4 olika scenarier.

[dropcap]1)[/dropcap]”Unga hetsporren”- Som ung talang triggas du av utmaningar och känslan av förändring. Nu finns möjligheter till snabb karriär och möjligheterna är oändliga. Tyvärr visar undersökningar att du är oerfaren och tror dig veta bäst, vilket utan guidning kan gå helt fel!

[dropcap]2)[/dropcap]”Otåliga linjechefen”. Omstruktureringen är ett utmärkt tillfälle för dig att klättra uppåt och göra karriär. Förmodligen befinner du dig dock privat i småbarnsåren och klarar familjen verkligen mer ansvar på jobbet just nu? Om ditt företag saknar strategi för generationsväxlingen är risken stor att din arbetsbörda ökar dramatiskt under kommande år!

[dropcap]3)[/dropcap]”Stadiga mellanchefen”. När de högre cheferna går ökar dina möjligheter att genomföra de förändringar som du drömt om så länge. Du är både erfaren och kompetent och platsar på högre chefsbefattningar. Nu har du chansen! När de äldre kollegorna försvinner finns dock risken att deras arbetsuppgifter dumpas i ditt knä och du kan fastna i alltför mycket administration och alltför lite tid med medarbetarna.

[dropcap]4)[/dropcap]”Ledningsgruppsräven”. Nu förändras allt. Nya medlemmar i ledningsgruppen innebär ny kompetens, nya perspektiv och nya idéer. Förhoppningsvis innebär maktskiftet fler kvinnor och mer mångfald i toppen. Det tar tid att bygga nya relationer och möjligheten till snabba beslut försämras. Din organisation blir långsam, vilket du inte har råd med. Osäkerhet om ledningens nya inriktning riskerar att försämra motivationen och produktiviteten hos dina medarbetare.

[dropcap]D[/dropcap]et grundläggande problemet som gör chefsjobbet oattraktivt för yngre generationer handlar om att arbetslivets strukturer inte förmått anpassas till att harmoniera med de yngres värderingar och livsvillkor. Det handlar inte bara om att underlätta möjligheten att kombinera chefsjobb med familj, utan om vad det faktiskt innebär att vara chef i praktiken. Chefer tvingas t.ex. lägga ner allt mer tid på processer och administration – på bekostnad av det som yngre chefer säger sig drivas mest av; att utveckla verksamheten och medarbetarna. Slutsatsen i tidningen Chef’s artikel är enligt Saga Forsmark, ledarskapsutvecklare på Ledarna, är att företagen snart inte har något val. För att kunna rekrytera nya chefer måste de helt enkelt genomgå ett paradigmskifte som ger plats för nya strukturer som förenar yngre människors värderingar med arbetslivets villkor.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *