Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet.

[dropcap]S[/dropcap]jälvdisciplin, motivation, uthållighet och punktlighet är egenskaper som efterfrågas i arbetslivet.
Ny forskning visar att dessa mjuka kunskaper delvis har tappats bort i skolan, skriver Magnus Henreksson, professor och vd för Institutet för näringslivsforskning (IFN) och Tino Sanandaji, doktor i publick policy från University of Chicago och forskare vid IFN, på DN Debatt (6/7).

Studien som de grundar sina åsikter på visar att yngre personer anses ha en negativ inställning, vara dåliga på att passa tider och ha en ren ovilja till arbete. Dessa attitydproblem anser de till stor del är skolans fel och de uppmanar till en ökad medvetenhet om hur dessa ”mjuka” faktorer kan förklara delar av ungas svårigheter på arbetsmarknaden.  I mångt och mycket välkomnar jag denna debattartikel och jag håller med om att det råder stora brister i hur dagens ungdomar rustas för inte bara arbetslivet utan för vuxenlivet i stort. Dock anser jag att uppfostran gällande hur man uppför sig mot andra, värdegrund, förhållningssätt till utmaningar och problem o.s.v. i huvudsak tillhör föräldrarnas ansvar.

Tidigare har jag skrivit ett inlägg om hur franska barn är lyckligare än barn i många andra länder och att forskningen visar att det till stor del handlar om att de har en större tyngdpunkt på just uppfostran av mjuka faktorer. Man får lära sig att hälsa artigt, att be om ursäkt om man stöter ihop med någon på bussen eller gatan, att tålmodigt vänta när man står i kö, bordssskick och att sitta stil och uppträda trevligt mot andra på restaurang och kring middagsbordet o.s.v. En trevlig attityd och en social kompetens är ett resultat av att man har fått lära sig dessa egenskaper hemma av föräldrar och andra viktiga vuxna. Skolan spelar så klart en viktig roll i detta liksom idrottsföreningar och andra sammanhang. I jakten på att få höga betyg och att prestera i mätbara aktiviteter såsom idrott, samt att ha rätt utseende har överskuggat utvecklingen av de personlighetsegenskaper som gör unga eftertraktade på arbetsmarknaden. Att undlåta att uppfostra sina barn och att vara slapphänt med deras inställning och attityd till andra såväl som till att uppföra sig väl och anpassa sig till andras krav och förväntningar är ingen hjälp. Bristen på en god uppfostran kan istället vara det som leder dina barn och ungdomar in i arbetslöshet  – trots goda betyg och att allt annat är på plats.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *