Cultural Creatives 2022

Det har gått 10 år sedan vi startade ABLE, ett initiativ som uppstod som en följd av de behov som vi uppfattade att människor hade gällande önskan om ett liv präglat av hållbarhet och meningsfullhet. I processen att förstå vad det var vi ville åstadkomma tog vi hjälp av en Kommunikationsbyrå som intervjuade oss på djupet om våra tankar, idéer och känslor med syftet att klargöra själva essensen av vad ABLE handlade om.

En dag kom en av konsulterna med en bok i handen med titeln ”The Cultural Creatives – How 50 million people are changing the world” av Paul Ray och Sherry Ruth Andersson (2000) och uttryckte; ”ABLE är svaret på vad denna globala subgrupp söker.” Det var första gången jag hörde talas om begreppet The Cultural Creatives och jag minns att jag tänkte att det var konstigt att jag inte hört eller läst om detta tidigare.

Ytterligare 10 år senare har de flesta jag mött aldrig stött på fortfarande ingen aning om vad The Cultural Creatives är eller för den delen att man själv kanske t.om. är anhängare av en global subgrupp som saknar namn. Det har gått 20 år sedan forskarna som skrev boken kom till slutsatsen att världen höll på att förändras genom att människors värderingar och behov höll på att förändras i grunden som en följd av samhällsutvecklingen. Nya perspektiv på livet som handlar om personlig hållbarhet och strävan efter en hållbar värld och framtid växte fram hos yngre generationer, företrädelsevis högutbildade, urbana människor som var medvetna om att världen som vi kände den då hade nått vägs ende och vi var på väg in i ett nytt paradigm.

Paradigmskiften tar tid och man brukar säga att det tar 20 år innan det nya blir tydligt för den stora massan och världen i grunden har förändrats. Nu är vi där tänker jag och The Cultural Creatives omfattar idag sannolikt många hundratals miljoner människor som är medvetna om och som driver utvecklingen mot en omställning av samhället för en hållbar värld framåt. För att få kraft i en rörelse behövs ett språk och en identitet och jag tänker att 2022 handlar om att tydliggöra att det inte finns någon väg tillbaka och att det är bråttom att skapa förändring på riktigt. En majoritet av människor i Västvärlden anammar idag de värderingar som präglar The Cultural Creatives men vet inte själva om att de tillhör en global subgrupp som är bärare av de pelare som framtiden kommer vila på.

2022 blir ett år då vi behöver samla oss och hitta kraften i det som vi kan åstadkomma tillsammans. För detta behövs mötesplatser och plattformar och ABLE hoppas kunna erbjuda ännu mer av detta i vårt samarbete med Nordic Choice Hotels och våra koncept med Sustainable Start och andra koncept som vi kommer lansera under året.

Tack för året som gått och hoppas att vi kommer mötas mer under nästa år.

God Jul!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.