De flesta är oengagerade på jobbet

[dropcap]73[/dropcap] procent av alla svenskar är oengagerade på jobbet och arbetar hårt för att döda tid i väntan på lunch eller rast. Det visar en undersökning som Gallup har gjort, enligt Dagens Industri (DN 1711). Undersökning har gjorts på anställda i olika länder för att mäta hur stort engagemang anställda känner för sitt jobb.

[dropcap]”I [/dropcap]Sverige är 16 procent engagerade av jobbet och det är ändå en hög siffra om man jämför med de andra länderna som deltagit i undersökningen. För de 19 undersökta länderna är i snitt 14 procent av de som arbetar engagerade, 66 procent likgiltiga och 20 procent negativa, skriver Dagens Industri.
 
Gallup delar upp de anställda i tre kategorier; engagerade, inte engagerade och aktivt urkopplade. De engagerade kollegorna samarbetar, är entusiastiska och letar nya vägar att nå bättre resultat. De är de enda människorna i en organisation som skapar nya kunder. 
De oengagerade kommer till jobbet och dödar tid i väntan på lunch eller rast. Övriga är de aktivt negativa och de är ute efter att skada företaget. De upptar chefernas tid, orsakar fler olyckor, producerar med sämre kvalitet och är mer sjuka.”

[dropcap]D[/dropcap]enna studie rimmar illa med den oerhört stora betydelse som människor i hela västvärlden tillmäter sitt arbete och sin karriär. Min gissning är att det stora antalet oengagerade eller aktivt bortkopplade är ett uttryck för en utbredd känsla av meningslöshet, vilsenhet och utmattningsbesvär, snarare än ett symptom på brist på intresse och engagemang.  Jag skulle vilja påstå att många människor istället överinvesterar i arbetet och gör allt för att hitta mening, få bekräftelse och finna sammanhang och utveckling via sitt jobb.

[dropcap]B[/dropcap]rist på de grundläggande mänskliga behoven av att bli sedd och bekräftad av sin chef som är upptagen i möten och ofta såväl fysiskt som psykiskt frånvarande (trots att många chefer inget hellre önskar än att vara närvarande och coachande i sin relation till medarbetarna) gör att många tappar mål och mening i vardagen på arbetsplatsen. Att drivas av att tillfredsställa kunders och andra intressenters behov krockar ofta med företagsledningens strategier för lönsamhet vilket gör att många inte förstår logiken i beslut och strategier som de måste förhålla sig till. En sådan verklighet bidrar till en känsla av att det inte spelar någon roll, vilket i kombination med besparingar och nedskärningar gör att den totala arbetsbördan orsakar en stress som både handlar om ren överbelastning som om existentiella tomhetskänslor.

[dropcap]S[/dropcap]ammantaget skulle min tolkning av Gallup-undersökningen bli att den utgör ett kvitto på det grundläggande problemet i västvärlden som handlar om att samhällets och arbetslivets strukturer blivit oförenliga med människors behov, värderingar och drivkrafter. Det är i detta glapp som psykisk ohälsa, stress och utmattningsbesvär har sin grund och det är detta som gör problemet till en hållbarhetsfråga för hela samhällsekonomin och allas vår framtid.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *