Degrowth betyder inte slutet på tillväxt

För alla er som följer min blogg vet ni att syftet är att belysa olika tecken i vår tidsanda och i vårt samhälle som bidrar till att tydliggöra vad det rådande paradigmskiftet handlar om, samt att visa på en väg framåt.

Degrowth som jag skrev om i mitt förra inlägg är ett sådant tydligt tecken som bygger på de värderingar som västvärldens största målgrupp, de s.k. Cultural Creatives anammat. Det handlar om en rörelse som bygger på Hållbarhetsvärderingar och som förenar människor bortom etnicitet, ålder, kön eller andra sociala markörer. Det handlar inte heller om varken religion eller om politik utan om värderingar som bygger på att vi alla är människor och den gemensamma nämnaren är att vi har en planet att leva på som kräver ett hållbarhetstänk för att vi inte ska förgöra den för all framtid. Den parameter som tillkommer är att vi förutom hänsyn till miljön, även inser att vi alla är människor och att vi måste lära oss värna om mänskligt liv och anamma ett hållbarhetstänk gällande hälsa och förhållningssätt till varandra som gör livet värdigt och värt att leva för jordens alla människor.

Det är detta som är själva kärnan i den nya tidseran, The Wisdom Culture, som vi lever i ”vaggan” av just nu. Eftersom vi har lärt oss att konsumtion är det som föder välstånd och att ekonomisk tillväxt är själva förutsättningen för välfärdssamhället, är det naturligt att alla tankar och perspektiv på att konsumera mindre och att tänka i termer av degrowth ger upphov till panikångest hos många. Konsumtionssamhället är naturligt den livboj vi klamrar oss fast vid med näbbar och klor och om någon kommer och försöker ta den ifrån oss tror vi instinktivt att vi kommer att gå under och förlora allt! Det är djupt mänskligt och självklart att ingen frivilligt släpper en livboj om den utgör själva förutsättningen för livet självt – såvida det inte erbjuds något annat alternativ förstås….

Idag är min uppfattning att väldigt många människor intellektuellt förstår att den konsumtionsstil och det konsumtionssamhälle med ständigt högre tillväxtkrav är oförenliga med såväl social som miljömässig hållbarhet. Men i brist på alternativ kliver vi in i censur och lever på så som vi alltid har gjort eftersom det är konsumtionssamhället som vi förknippar med trygghet och förutsägbarhet.

Samtidigt börjar tecknen på den nya tiden göra sig allt mer påminda. Delningsekonomin slår nya rekord med airbnb och über som några exempel som bygger på cirkulärt ekonomiskt tänkande, vilken genererar såväl tillväxt som nya jobb – men med utgångspunkten att alla kan få vara med och genom att nyttja mer av det som redan finns nyttjar vi mindre av naturens resurser.Hela “Blue Economy Rörelsen” som jag skrivit om i tidigare inlägg handlar om att skapa tillväxt men med social- och miljömässig hållbarhet som grund och förutsättning. Ännu är vi bara i lindan av dessa nya initiativ som förs fram av kreativa entreprenörer som vågar pröva nya vägar och som ofta drivs av ett socialt engagemang parat med affärssinne.

Som i alla stora skiften finns det vinnare och förlorare. Om vinnarna i den nya tiden är de kreativa entreprenörerna, är förlorarna de traditionella storföretag som styrs av kvartalsekonomi, hierarkiskt tänkande och egen vinning frikopplad från samhällsnytta. Det är t.ex. ingen slump att hela finansbranschen är i gungning och att tusentals människor kommer att behöva lämna sina jobb i våra storbanker framöver. Marknadens attityder och värderingar har förändrats och alla varor och tjänster som säljs på denna marknad behöver anpassa sig till kundernas behov, förväntningar och begränsningar. I detta har många av det moderna välfärdssamhällets stora aktörer inte förmått hänga med vilket gör att de blir ur led i tiden.

Allt har en början och ett slut, det är själva livets inneboende kraft. Vi föds och vi dör och ingenting består för evigt. Den nya tiden är obönhörligen här och alla som vill leva väl och blomstra i den nya tiden behöver ställa om sitt förhållningssätt till livet till långsiktig hållbarhet. ”Sustainibility begins with you!”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *