Denis Dailleux, en fotograf som får oss att lyfta blicken

[dropcap]D[/dropcap]enis Dailleux är en fransk f.d. florist från Paris som för 15 år sedan bestämde sig för att satsa på sin livsdröm om att bli fotograf. Vi är många som är tacksamma för att han bestämde sig för att satsa på sina drömmar eftersom han har en unik förmåga att med hjälp av kameran fånga det stora i det lilla livet och i det är han onekligen en verkligt stor konstnär. Han specialitet är att via relationer till lokalbefolkningen lyckas kliva in i människors vardagsliv i olika kulturer som han intresserat sig för. Hans bilder från Kairo där han själv bott under det senaste decenniet, lyckas fånga själen i det egyptiska samhället och visar respektfullt hur enkla människors liv kan gestalta sig i vardagen. En liknande upplevelse ger den senaste utställningen på det eleganta Galleri 127 i Marrakech där hans utställning från Ghana för närvarande ställs ut. Bilderna kan anses oansenliga i sin enkelhet och de skildrar endast den vardagsrealism som vi alla lever med oavsett vilken kultur vi tillhör. Denis Dailleux syfte är att lyfta blicken och se det vackra och storslagna i de lilla, enkla ting som omger oss och som vi inte ens lägger märke till.

[dropcap]T[/dropcap]idens anda är att vi har en längtan ut och bort från den välbekanta och att vi inte värdesätter nuet och det som är en del av vårt vardagsliv. Därför är Dailleux’s bilder så rörande eftersom de slår an en nerv hos betraktaren som både handlar om att vi via hans bilder kan uppfatta och ta del av en främmande kulturs själ utan att resa dit annat än i fantastin, och samtidigt bli påminda om våra egna närståendes ansiktsdrag och de relationer vi har till dem, liksom vad vi har att hämta ur vår egen kulturella själ som vi ofta tenderar att nonchalera. Innan Dailleux’s arbete som fotograf förde honom ut i världen hade han arbetat med att fånga själen, essensen i livet i sin egen vardagsmiljö. Bilderna av hans nära 100 år gamla Tante Juliette t.e.x är fantastiska och lyfter fram skönheten och personligheten hos en verkligt gammal människa som med största sannolikhet skulle gå de allra flesta förbi.

[dropcap]D[/dropcap]et finns en bortglömd livsvisdom bakom Dailleux’s arbete som handlar om att åter lära oss att uppmärksamma och lyfta fram det subtila och enkla i livet där själva glädjen, tacksamheten och känslan av nöjdhet ligger gömd. Det är just dessa förmågor som vi svenskar brukar beundra hos människor i länder som förmedlar glädje och närvaro trots fattigdom och brist på alla de trygghetssystem som kännetecknar livet i vår egen del av världen. Med detta perspektiv för ögonen kan kulturen och i detta fall Denis Dailleux’s bilder inspirera och vägleda oss till en högre grad av livskvalitet.

Foto: Denis Dailleux

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *