20

5 kännetecken för dem som vuxit upp i dysfunktionella hem.