2

Nordeuropeiskt förnuft kontra Sydeuropeisk känsla