Digitalisering- var finns framtidens affärsmöjligheter?

 

[su_dropcap]V[/su_dropcap]eckans Affärers Framtidsdag gav intressanta inblickar i digitaliseringens roll i framtidens affärsmöjligheter. Temat var den Cirkulära Ekonomin som nu tar över den linjära ekonomiska modell som styrt västvärlden under industrialiseringen. Om vi tidigare tänkte att tekniken skulle ersätta människan och ta över, handlar digitaliseringen nu snarare om hur tekniken kan hjälpa till att lyfta fram människan så att hon får förutsättningar att göra det bästa av sitt liv. Spotify är ett välkänt exempel på detta som med musikens hjälp skapar rätt musik till rätt miljö för rätt människor. Ett av de exempel som lyftes fram vid konferensen handlade om att hjälpa en caféägare i Skövde att öka lönsamheten i verksamheten. Genom att ta reda på vem kunden är, i detta fall ungdomar, och därefter ta fram data kring vad just den målgruppen i just Skövde lyssnar på för musik till vardags, kunde Spotify musiksätta caféet på ett sätt som gjorde att ungdomarna lockades till just detta café och därmed ökade försäljningen för caféägaren.

Den cirkulära ekonomin är själva basen för det paradigmskifte som denna blogg handlar om att beskriva. Grunden är att utgå från att allt vi gör behöver leda till att vi respekterar naturen och att vi hjälps åt att driva utvecklingen framåt. I det förindustriella samhället då människor var beroende av varandra och levde i samklang med naturen var detta totala självklarheter men nu behöver vi alltså komma tillbaka till dessa levnadsformer omstöpta i ny tappning.

[su_dropcap]P[/su_dropcap]eter Hopkinson, professor i innovation och miljöstrategi vid Bradford School of Management, menar att alla företag som vill implementera en Cirkulär Ekonomisk modell i sin verksamhet behöver tänka på följande tre aspekter: 1) Tänk som en förskolelärare, d.v.s. skapa en enkel, lättförståelig kommunikation och goda relationer omkring dig, 2) Agera som en doktor, d.v.s. om en människa hotas av blodförgiftning och benet måste amputeras så är det det man gör utan att fastna i sentimentalitet. I företagstermer betyder det att man kan behöva stänga ner delar av verksamheten som går bra idag för att man inser att de inte kommer vara lönsamma imorgon. 3) Se till att omge dig med sanningssägare, d.v.s. i ett paradigmskifte som detta så krävs det mod att tänka annorlunda och att gå emot etablerade strukturer. För detta krävs icke-konformister och individer som tänker självständigt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *