Digitalt Samtalscafé om psykisk (o)hälsa – del 2

Nya perspektiv på psykisk (o)hälsa och ett hållbart liv” – en serie samtal där Haga LivsCenter vill bidra med ett annat sätt att förstå, tolka och hantera psykisk ohälsa och inspirera till hälsa och ett hållbart liv i vårt samhälle. Allt med det existentiella perspektivet på livet och mål nr 3 i Agenda 2030, “Hälsa och Välbefinnande”, som gemensam grund.
Första avsnittet fokuserade på att beskriva den inre farsot som drabbat så många i vårt samhälle och som lett till att 1 miljon svenskar idag använder antidepressiva läkemedel för att döva sina symtom. Symtom på vad? Fredrik Bengtsson, Leg. Psykolog, som arbetat med att hjälpa människor i kris i 20 år, ger sitt perspektiv på frågan kring hur vi kan må så dåligt fast vi har det så bra. https://youtu.be/v4OGLHg2350
Nästa tillfälle, den 22 januari kl. 14:00-14:45, kommer att handla om hur man konkret arbetar med att ställa om och hitta en väg till sin personliga hållbarhet. Vi berättar om upplägget för Rehabiliteringsprogrammet ”Livsplanering” och även de förebyggande programmen “Balansen i Livet” och “Coacha Dig Själv” som bygger på samma filosofi. Till den 22/1 har vi bjudit in 2 tidigare deltagare – 1 som medverkat i Livsplanering och 1 som genomfört vårt online program- som kommer ge sina reflektioner på vad respektive program inneburit för dem och dela sina tankar om tiden innan, under och efter deltagandet.
Syftet är att visa vilka verktyg och möjligheter som finns tillgängliga för att hantera stress, utmattning, depression, kriser och andra psykiska besvär, men även att sprida en filosofi, en pedagogik om vad ett hållbart och meningsfullt liv handlar om på 2020-talet och hur vägen dit kan se ut.

För anmälan, vänligen klicka på länken nedan:

https://magnetevent.se/Event/nya-perspektiv-pa-psykisk-ohalsa-och-ett-hallbart-liv-40433/
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *