Människan är sitt eget hopp och sin egen undergång

Samtidigt som klimatkatastrofen kommer allt närmare och världens forskare räknat ut att vi behöver halvera de fossila utsläppen med omedelbar verkan för att uppnå det kritiska målet med max 1.5 ° temperaturhöjning år 2030 – rapporteras det att de 15  … Läs mer

Kris & utveckling

Sommaren 2021 kommer sannolikt bli den tidpunkt då konsekvenserna av människors övertrassering av jordens resurser blev uppenbar för de flesta. Sommarens extremväder som resulterat i såväl enorma eldsvådor i Sydeuropa och skyfall och översvämningar i Centraleuropa har skördat många liv… Läs mer

Kris & Möjligheter

Den rådande Pandemin med Coronaviruset har plötsligt satt hela västvärlden i kris och skakat om vår känsla av kontroll i grunden. Teknik, pengar, makt eller anda mänskliga egenskaper och tillgångar står sig slätt inför en epidemi som kan drabba alla… Läs mer

Går det att hindra en storm?

Den franske presidenten Macron’s uttalande i tidskriften ”The Economist” tidigare i veckan där han unnar sig något för politiker så ovanligt som en filosofisk reflektion över tiden vi lever i, väckte starka positiva och negativa reaktioner av det enkla skälet… Läs mer

Man kan inte göra allt. Men alla kan göra något.

En av de största farorna med den västerländska civilisationen är att vi tappat förankringen och intresset för historien i tron att framtiden och det som är nytt är det enda som betyder något. På vägen har vi tappat känslan av… Läs mer

“Tim Bergling ville bort från industrin Avicci” – Om eget och andras ansvar

I kölvattnet av Tim Berglings tragiska bortgång har det fötts en diskussion och en initierad dialog som tyvärr kom för sent för honom själv men som förhoppningsvis kan leda till något gott och banbrytande för världen. Genom sitt enorma inflytande… Läs mer
Krig & Fred USA´s roll som världsledande supermakt och som garant för frihet, demokrati och världsordning kan aldrig överskattas. Under generationer har miljoner människor från jordens alla hörn funnit en fristad i Amerika på flykt undan krig och förföljelse eller… Läs mer

Unna dig att bli hänförd!

Alla föds vi med en förmåga till hänförelse och förundran över livets magi. Många tappar kontakten med denna intensiva lyckokänsla under livets gång och blir som vuxna påminda om den endast i kontakten med barn som så naturligt låter sig… Läs mer

Det är Samhällets förmåga eller oförmåga att möta människors behov som styr värderingar och därmed världen

Det har gått ett år sedan Donald Trump blev president i USA. Hans politik har tydligt framkallat bilden av en värld som är splittrad i två olika civilisationer med fundamentalt olika syn på livet och världen. DN (20/1 2018) har… Läs mer

En ny världsordning förs fram

Trump och hans ministrars radikala beslut skakar hela den fria världen och möter jubel på annat håll. Vi lever i en historisk tid då två diamentralt olika sätt att se på världen ställs mot varandra. Det handlar om två helt… Läs mer