Tålamod – vägen till visdom

 

Vi lever i en ”bråttomkultur” där tempot blir snabbare och snabbare och målet verkar vara att hinna så mycket som möjligt under kortast möjligaste tid. Effektivisering har varit ledordet under industrisamhället och varit förutsättningen för att lyfta det västerländska samhället… Läs mer

Måttfullhet –om betydelsen av gränser

Många av de sjukdomar som plågar oss idag är en konsekvens av industrisamhällets och den globala världens strävan efter att skapa överflöd och att göra allt tillgängligt alltid, givet att människan inte utvecklat verktyg för att själv sätta gränser och… Läs mer

Medmänsklighet – tänk mer på andra och mindre på dig själv

 

Svensk kultur lever med en stor inneboende paradox som vi behöver komma tillrätta med. Å ena sidan har vi en politik och en samhällsordning som bygger på medmänskliga principer och vårt socialförsäkringssystem liksom vårt biståndsengagemang står som förebild för resten… Läs mer

 

Kyskhet – en väg till lycka och harmoni

Ordet kyskhet låter gammalmodigt och associeras till sexuell avhållsamhet och till ett liv som munk eller nunna. I det västerländska samhället har strävan efter frihet även omfattat sexlivet och idag ser de flesta som naturligt och självklart att få leva… Läs mer

Generositet när du ger så får du tillbaka

Den andra dimensionen i KASAM handlar om Hanterbarhet. Det betyder att du har tillräckligt med insikt/kunskap/förståelse för att kunna välja sätt att agera på den situation du befinner dig i på det sätt som du finner bäst. De senaste inläggen… Läs mer

Ödmjukhet – en egenskap i tiden

En ödmjuk person har en balanserad självbild, hon/han känner sina styrkor och svagheter och har även en förmåga att se och lyfta fram dessa hos andra. Att vara ödmjuk betyder att man har perspektiv på tillvaron och att man ser… Läs mer

Vägen till Visdom

Egenskaper hos visa personer: * Ödmjukhet * Nyfikenhet * Stor livserfarenhet * Kreativitet * Förutser konsekvenser * Godhet * Lyssnar inåt * Agerar * Tar råd * Empati * Integritet * Prestigelöshet Stefan Einhorn har ägnat mycket tid och kraft… Läs mer

Etik & Moral

I det globala och mångkulturella samhälle som vi lever i idag, är frågan om etik och moral egentligen mer viktig än någonsin. Att då den allmänna medvetenheten, reflektionen och samtalet om denna viktiga inre kompass förfallit i glömska hos många,… Läs mer

Gratitude – the road to happiness

An important factor to experience more peace and happiness is to become more aware of the blessings in your life and to develop the art of gratitude. Below is an article by Eilidh Edgar that may serve as a source… Läs mer

Vardagshetsen får allt fler unga att bränna ut sig 

[su_dropcap]U[/su_dropcap]nga människor bränner allt oftare ut sig. Pressen är hård, i skolan och socialt och på arbetsmarknaden. Till det kommer ständig uppkoppling och aktivitet i sociala medier som aldrig låter hjärnan vila ut (DN 18/1). Forskning (Ungdomsstyrelsens rapport om attityder… Läs mer