Förälder och välavlönad? Då tillhör du den mest pressade gruppen i samhället!

[su_dropcap]D[/su_dropcap]en psykiska ohälsan, stress, depressioner och utbrändhet har de senaste åren tagit ett fast grepp om män och kvinnor i 30-40 årsåldern – en period i livet som ”borde” präglas av hälsa och tillfredsställelse. Då har många av de mål… Läs mer

Konsten att leva ett meningsfullt liv.

Jag funderar vidare kring begreppet lättja, den 7:e dödssynden eller ska vi kanske kalla det livsprincipen som jag skrev om häromdagen. En mening ur filmen The Descendants som jag såg nyligen dyker upp i mitt huvud: ”Give your children enough… Läs mer

Lättja – något som vi behöver bli vaksamma på i en tid som fordrar ansvar och engagemang!

Då var det dags för den 7:e och sista dödssynden, Lättja. Hoppas att ni inte uppfattat den senaste tidens genomgång av dödssynderna som en moralpredikan, utan som en serie metaforer som sätter fingret på och avspeglar viktiga samhällsfenomen och karaktärsdrag.… Läs mer

Tålamod – en väg till sinnesfrid?

”För när vägen är svår får ni fler tillfällen att utveckla ert tålamod. Se till att det växer. För när ert tålamod till sist har fått slå ut i full blom, kan ni möta vad som helst med en fulländad… Läs mer

En tid av frosseri ger vika för en ny era då vi behöver lära oss att avstå.

Frosseri (lat. gula) är att överkonsumera något, till den punkt där den som frossar inte förmår konsumera allt utan stora delar går till spillo. Ofta syftar frosseriet på mat, men i utvidgad bemärkelse kan manäven frossa i till exempel bilar[1]… Läs mer

Den svenska avundsjukan.

Det finns sedan länge en etablerad uppfattning i Sverige om att svenskar är ett avundsjukt folk. ”Den svenska avundsjukan” är ett begrepp som många hänvisar till då de försöker förklara varför släktingar, grannar eller arbetskamrater har svårt att glädjas med… Läs mer

Avund kanske är själva grunden för demokrati & delaktighet?

Avund kanske är själva grunden för demokrati & delaktighet? Så var det dags att reflektera lite över den fjärde dödssynden, Avund. Avund är en känsla som uppstår när en person saknar någon annans (förmodad) överlägsna egenskap, prestation eller innehav, och… Läs mer

Om lust och kyskhet.

Idag är det dags för oss att reflektera över den tredje dödssynden; Vällust och dess motsvarighet Kyskhet. Dessa ord ingår inte längre i vårt dagliga ordförråd och vi börjar därför med en uppdatering av ordens innebörd:  “Lust är en känsla… Läs mer

Girighet störtar samhällen, arbetsliv och människor – Världen 2012!

Högmod och Girighet är de två krafter som jag ser ligger bakom den ekonomiska kollapsen i Västvärlden som inträffat under 2011 och som vi fortsätter leva med under detta år. Den gemensamma nämnaren för diktatorer i Egypten, Tunisien och Libyen… Läs mer

Att tänka på sin egen vinning eller att dela med sig till andra.

– Om girighet och generositet. I denna vecka fortsätter vi reflektera över de sju dödssynderna och deras motpol dygderna. Som jag tidigare klargjort handlar det i mitt perspektiv inte om någon religiös koppling, utan om mänskliga drivkrafter och behov som… Läs mer