0

Ger du utrymme för drömmar i ditt liv?

För dig som har läst och begrundat veckans inlägg har det säkert blivit tydligare vart du står och vad du behöver. Alla kan vi och behöver vi få drömma och ha positiva och energivande föreställningar om livet för att det ska kännas meningsfullt och värt att leva. Drömmar är ett mått på psykisk och själslig hälsa och kvävs i en tillvaro som uteslutande består av ansvar, krav och måsten.

Drömmar berättar för dig vem du är och vad du behöver och går inte att styra. Just därför kanske de kan kännas hotfulla? Tänk om dina drömmar inte överensstämmer med det liv du lever och du ställs inför en valsituation? Tänk i så fall på att drömmar på det sätt som jag lyfter fram här, inte handlar om att få alla sina önskningar och behov i livet tillfredsställda, utan om ett grundläggande förhållningssätt till livet och tillvaron. Drömmar föds i nuet och bara genom att vara regelbundet närvarande med dig själv, dina tankar och känslor kan du få uppleva dem. Alla kan vi skapa lite magi i vardagen om vi bara har viljan och den rätta inställningen. Alla kanske inte kan gå på krogen i New York varje kväll och få uppleva nya, spännande möten. Att stänga av TV-n hemma och skapa en mysig stund av närvaro med sin partner för att prata om sina drömmar kan vara nog så spännande. I grunden handlar det om att inte bygga in sitt liv i alltför mycket rutin, att bejaka utveckling och förändring i stort och smått och att skapa öar av tid i vardagen som inte är fyllda av saker som behöver fixas eller uträttas.

Livet är stort och mäktigt och magin finns där, runt omkring oss hela tiden om vi bara förmår uppfatta den. Lycka till!

2

Utbrändhet – en signal på att du slutat drömma?

Under alla år som jag har arbetat med människor som blivit utbrända har det blivit tydligt för mig att frågan om drömmar är väldigt central i att förstå varför de har drabbats av detta tillstånd.

Jag har kommit fram till att det finns 3 olika kategorier;
Först har vi dem som lider av prestationsbaserad självkänsla där livet i sin helhet handlar om att prestera och att visa sig duktig i alla sammanhang. I ett sådant utifrånstyrt liv finns det helt enkelt ingen plats för drömmar som ger livet mål och mening. Drömmarna som dessa människor har är status- eller prestationsorienterade men vid en viss punkt i livet ger högre lön eller en ny bil endast en kortvarig kick som själen inte kan livnära sig på. Detta är ett tillstånd som miljoner människor i västvärlden befinner sig i just nu, särskilt ”lyckade” och framgångsrika personer i 30-45-årsåldern där utbrändheten egentligen handlar om en existentiell kris som uttrycker att livet måste levas och inte bara presteras.

Kategori två består av människor som har haft stora och rika drömmar om hur livet skulle gestalta sig men olika omständigheter i livet har gjort att de inte har gått att förverkliga. I dessa fall handlar det mer om en successiv nedbrytning av saker i livet som betyder mycket för dem och som de på ett eller annat sätt förlorat. Temat här är sorg och ett behov av att få sörja det som de har förlorat för att kunna börja drömma på nytt. På engelska benämns denna form av utbrändhet ofta som wornout. Om livet gav utrymme för att bearbeta och ta hand om sorg och förslut skulle dessa människor inte behöva bli utbrända, men i betungande situationer kan det bli ohållbart att upprätthålla arbete, ansvar och krav under en viss period. Utbrändhetens budskap i dessa fall handlar om att man behöver få stiga åt sidan ett tag, gå in i sig själv och ta hand om själens sår innan det går att hitta nya drömmar. I kulturer där utbrändhet inte existerar hjälper människor varandra att hantera livets normala processer och stöttar och avlastar dem som drabbas av sorg och förlust så att de kan läka ihop.

Kategori 3 slutligen handlar om människor, framförallt yngre 18-30 år vars drömmar om livet och tillvaron inte går ihop med samhällets och arbetslivets strukturer. Här blir det en värderingskrock som skjuter hål på drömmar och föreställningar om hur livet bör levas för att vara meningsfullt. Denna form av utbrändhet präglas ofta av väldigt stark ångest, det råder ett krig på insidan och hela ens väsen revolterar mot att behöva överge det som det strävar efter. Det kan handla om att värdera frihet och att få vara sig själv i ett arbetsliv som ställer krav på ramar och strukturer som man känner sig fångad och låst av. Eller föreställningen om hur man vill vara som mamma och förälder samtidigt som man har ett jobb som kräver allt fokus och som tar all den energi man har. Till denna kategori hör även många i den offentliga sektorn; lärare, poliser, sjukvårdspersonal vars drömmar handlar om att hjälpa, vara till eller förmedla saker till andra. I deras arbetsmiljö har utrymmet för dessa värderingar och drivkrafter krympt och övergått till att handla om ekonomisk lönsamhet och effektivitet, värden som de är främmade för om de kräver att de måste göra avkall på det som ger deras tillvaro mål och mening. Även för denna kategori av människor handlar det om en existentiell kris som signalerar att livet som det levs eller upplevs inte är meningsfullt. Drömmarna har gått i kras och man ser ingen väg ut eftersom man inte upplever sig kunna ändra på strukturerna. Oavsett vägen in i utbrändhet handlar det om att du inte har några drömmar, att du har förlorat dem eller att de är i konflikt med din omgivande miljö. Ännu är det dock sällan någon som frågar den utbrände om hans eller hennes drömmar. Rådet är istället att ta tabletter och att döva symptomen på att själen har en längtan.

0

Vad är livet värt utan drömmar?

Det går att tjäna pengar på drömmar och magi En kväll när jag är ute och äter middag med en vän i New York på den trendiga restaurangen Gallow Green i Chelsea, pratar vi om den pågående krisen i Sydeuropa och massprotesterna i Grekland som reaktion på de nya besparingskraven. Inramningen för detta samtal är lite surrealistisk eftersom vi befinner oss i en drömvärld, en teaterscen som gjorts till verklighet genom att skapa en New Orleans miljö i form av en trädgård där restaurangen inviger dig känslan av att du befinner dig i Sydstaterna istället för mitt i det bullriga New York. Bara genom att vistas där försvinner du bort i dina tankar och drömmar och får en resa och en upplevelse som bonus på den goda maten och den fantastiska stämningen och atmosfären som råder där. Kvarteren runt omkring är inte trendiga och själva huset är enkelt och anspråkslöst. Endast den som vågar drömma skulle kunna komma på tanken att det skulle gå att bygga ett mini New Orleans på taket som blir underbart även när regnet öser ner och som kväll efter kväll är helt fullbokat. Det går att tjäna pengar på drömmar och magi säljer i en värld som är hård och kall.

Samtalet om situationen i Grekland har just människans behov av att få drömma som grund, hur ska det gå att vända en ekonomi om tillvaron målas så svart och rationell att drömmarna inte får plats och magin försvinner ur tillvaron. Vad är livet värt då? Att bara drömma räcker så klart inte, drömmar måste följas av handling och ambitioner, av hårt arbete och strävan efter att förverkliga dem – men detta förutsätter också en Det går att tjäna pengar på drömmar och magi stödjande omgivning som vågar tro på och stötta dem som drömmer. Hur skulle det vara om EU med Tyskland i spetsen istället för att måla tillvaron grå och svart, försökte hjälpa det grekiska folket att börja drömma igen? Hur skulle man kunna få det grekiska folket att återknyta till sin storslagna historia som hela resten av västvärldens civilisationer har som grund för sin utveckling? Hur skulle Akropolis ha kunnat byggas med sina storslagna tempel om inte drömmarna om storslagenhet och ett mäktigt och framgångsrikt imperium hade funnits hos dess härskare? Tro kan förflytta berg men den som inte får näring för sin kreativitet kan inte bygga några drömmar eller vända en kris till utveckling. Det grekiska folket behöver stöd att våga börja drömma om ett nytt, välmående Grekland och incitament till att med egna krafter bygga upp sitt land igen. De gamla lösningarna och formlerna håller inte och det är ur drömmarna och med hjälp av fantasin som världen och mänskligheten förs framåt. Om jag vore Angela Merkel skulle jag samla den grekiska regeringen för en workshop på Akropolis med temat att arbeta fram en idé om hur det grekiska folket skulle kunna hjälpa sig själv på fötter baserad på dess storslagna förflutna i det antika Grekland.  Vilka var framgångsfaktorerna då? Hur skulle dessa kunna omsättas till nutida förhållanden?

0

Endast den som vågar drömma kan uträtta storverk

New York, staden som aldrig sover och där drömmar blir till verklighet.

Varje gång jag kommer dit tänker jag på den speciella magi som genomsyrar staden och som gör den till hela världens trendsättare. Ekonomiska kriser, arbetslöshet, naturkatastrofer, eller domedagsprofetior lyckas inte knäcka new-york bornas djupt grundade förmåga att skapa guld av sina drömmar. Det hela handlar om psykologi, om man bestämt tror på något och bestämmer sig för att satsa sin tid och uppmärksamhet i en viss riktning ställer hela ens väsen in sig på den frekvensen och gör det möjligt. Det är ingen magi utan en universell sanning för mänskligt liv.

Hela den amerikanska drömmen om ett annat, bättre liv drev miljoner människor från ett fattigt Europa utan drömmar till den nya världen där inget var givet och allt var möjligt. Det fanns inget att förlora och ingen jantelag som talade om att det var fult att förhäva sig och att tillåta sig att sväva ut i drömmar. Vem hade trott för 150 år sedan att Manhattans gigantiska skyskrapor skulle gå att bygga The Sky is the limit!överhuvudtaget? Eller att stadens kulle bli världens centrum för kultur i alla former? Livet i New York är ingen dans på rosor, dagarna är fyllda av hårt arbete och det är upp till dig själv om du lyckas eller inte. Konkurrensen är stenhård men för den som vill förverkliga sina drömmar, som har ambitioner och talang finns det nog ingen bättre plats på jorden. Staden andas att allt är möjligt och din dröm kanske kommer kunna förverkligas imorgon om du vågar och orkar lite till. Kanske är det kombinationen av hårt arbete och förmåga att njuta av livet som inte bara föder kreativitet utan även ekonomisk framgång som gör att staden blomstrar alla kriser till trots. I New York blir livet aldrig rutin eller förutsägbart. När den unga kvinnan målar sina läppar röda och tar på sig en klänning för att gå ut och ta en drink på en av stadens många ”Roof Tops” vet hon aldrig vem hon kommer att möta. En ny kärlek? En filmproducent? Eller kanske till och med en riktig prins? Vad som helst kan hända och den tanken föder magin och ger näring till drömmarna medan hon sippar på en sval drink högt där uppe ovan husen med endast himlen som tak. The Sky is the limit!

0

Veckans tema: Drömmar

Välkomna till en ny vecka så här mitt i sommaren som kommer att handla om drömmar. Just nu är det många som är lediga och som har utrymme att fundera lite mer över livet och tillvaron. Förhoppningsvis kan mina inlägg ge näring till era drömmar och uppmuntra er till att ge dem större uppmärksamhet! Jag ser fram emot era tankar och funderingar kring drömmarnas betydelse i livet!