Dyrare för företagen att strunta i arbetsmiljön.

[dropcap]P[/dropcap]å DN Jobb (12/9) kunde vi läsa att det från nästa år kan bli betydligt dyrare för företagen att bryta mot arbetsmiljölagen eftersom Arbetsmiljöverket fått Riksdagens mandat att utfärda straffavgifter för de företag som bryter mot arbetsmiljölagen och inte skyddar sina anställda mot skador och olyckor.

[dropcap]E[/dropcap]n fundering jag får när jag läser detta och som inte framgår av artikeln, är hur man kommer att bedöma stressrelaterad ohälsa som har koppling till arbetsplatsen och arbetsmiljön? Stress och psykisk ohälsa står idag för merparten av alla sjukskrivningar och många människor som drabbats av utbrändhet upplever att livet aldrig mer blir detsamma efter att de gått i väggen. Livet är en helhet; vi har en personlighet, en historia och en total livssituation där jobbet utgör en viktig del, att väga samman för att i varje enskilt fall förstå vad det är som orsakat ohälsa och sjukskrivning när detta uppstår. Utrymmet för subjektiva tolkningar gällande arbetsmiljön påverkan är därför alltid stort. Arbetsmiljöverkets nya kraftfulla mandat kan säkert bli ett viktigt verktyg i strävan att få företagen att bättre ta ansvar för och måna om sina anställdas hälsa och välmående – men det förutsätter kunskap och kompetens att förstå människors behov och drivkrafter.

[dropcap]A[/dropcap]lla har vi ett personligt ansvar för vår hälsa och för vårt liv, men vi ingår också i ett system på arbetet där andra har makten att påverka våra tankar, känslor och beteenden. Organisationer som har ledare med en sund människosyn hittar och skapar förutsättningar för sina medarbetare att må bra och att prestera bra på jobbet och i dessa fall blir det personliga ansvaret större. Tyvärr har vi idag många exempel på ledare som bortser från medarbetarnas liv och behov och som därmed tvingar dem att anpassa sig till omständigheter som har en direkt negativ påverkan på deras upplevelse av stress och livskvalitet. Att vilja göra ett gott jobb, att vara lojal mot sin arbetsgivare och att sträva efter att göra chefen nöjd är mänskliga och önskvärda egenskaper hos varje medarbetare. Att utsättas för långvarig stress och press på arbetet bryter ner och påverkar hälsan negativt. Människor behöver en inkomst och ett sammanhang och det är därför inte alltid så enkelt att sätta sig emot och att välja bort ett arbete där man inte mår bra. Respekten för och förståelsen för dessa omständigheter blir viktiga ingredienser i Arbetsmiljöverkets bedömningar gällande företagens hantering av arbetsmiljöfrågorna. Låt oss hoppas att deras strävan kommer ha en önskvärd effekt och påverka ledarnas människosyn i en människovänlig och humanistisk riktning

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *