Ett Arbetsliv i förändring…

[dropcap]F[/dropcap]öretagsbarometern för 2013 som publicerades i veckan visar att ungdomars syn på arbetslivet och deras definition av attraktiva arbetsplatser handlar om tydliga värderingar. Stor vikt läggs vid balans mellan arbete och privatliv, att vara trygg och säker i sitt arbete samt att vara hängiven en god sak eller känna att man tjänar ett högre syfte. Dessa värderingar är en direkt avspegling av de brister och problem som kännetecknar dagens arbetsliv och som gör att många människor uppvisar olika former av stress och psykiska besvär. Istället för att kämpa i motvind och plågas av stress och utmattning, eller lida av depressioner som följd av bristande mening som miljoner människor i västvärlden gör idag, vill ungdomarna ha ett liv med en högre grad av livskvalitet. Dessa värderingar är ett annat uttryck för den nya tiden som vi nyss klivit in i och som kommer att förändra världen som vi känner den idag.

Ett liv i balans som ger kraft och energi för att engagera sig i världen utanför arbetet, liksom ett intresse och engagemang i frågor som är till nytta för andra människor, för samhället eller världen i stort – känns väldigt uppfriskande i en tid då den psykiska ohälsan tagit ett strupgrepp om uppskattningsvis 30% av befolkningen i vårt land. Det är de yngre generationernas värderingar som ställer krav på arbetsgivare och samhälle att öppna sig för en förändring av mer genomgripande karaktär. Tiden då balans i livet, trygghet och att få känna att man är en viktig del i en större helhet ansågs som oviktigt nonsens är förbi, men för att vi ska få till en förändring krävs det att vi som lever nu och som har makten att påverka arbetslivets och samhällets strukturer tar vårt ansvar och vågar pröva något nytt! Fråga dig själv vad du kan göra för att öppna dörren för den nya tiden och för nya värderingar i ditt eget arbetsliv? Vad behöver du själv göra för att få ihop ditt eget liv så att du blir en god förebild för dina barn och för yngre adepter på ditt arbete?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *