Ett samhälle präglat av otrygg anknytning.

Vi har drabbats av en kollektiv ”sjuka” som handlar om att medvetet och omedvetet lämna varandra i ständig tomhet och osäkerhet genom att låta bli att svara på sms, meddelanden, mail eller annan kommunikation.

Ett grundläggande mänskligt behov är att få bekräftelse av andra på att man duger och är viktig. Endast så kan man bygga en positiv självbild och utveckla en stabil självkänsla. Av olika skäl; tidsbrist, stress, brist på intresse, känslomässig osäkerhet och/eller som ett medvetet spel för att få kontroll över en person eller av en situation, har det blivit vanligt att vi struntar i att besvara sändarens kommunikation och att vi lämnar honom eller henne i tystnad. Konsekvensen blir att sändaren upplever att hon eller han inte blir sedd och ej får näring för sin självkänsla. Osökt börjar tvivlen på sig själv och sin förmåga att ge sig tillkänna som en molande oro som ibland utvecklas till ren ångest.

För någon som vuxit upp utan förutsättningar att utveckla en stabil självkänsla som skyddar mot situationer av osäkerhet och tvivel i det vuxna livet, kan det bli rent av förödande att hantera det sociala samspelet i dagens samhälle. En upptagen chef som inte hinner eller förmår se dig och ge dig bekräftelse på att du är bra och duktig, en vän som inte besvarar ditt mail på flera veckor eller en lyckad dejt som fått dig att öppna dig och bli sårbar där du möts av oförklarlig tystnad och brist på respons efteråt, leder allt fler in i depressioner, ångest och utmattningsbesvär. Det vi inte tänker på är att detta nonchalanta förhållningssätt som blivit normaliserat och accepterat, i grunden omöjliggör utvecklingen av tillit till andra.

En konsekvens är att många dejtar flera personer samtidigt eftersom man inte vågar satsa alla kort på en person. Om någon plötsligt slutar höra av dig eller drar sig undan finns det alltid någon annan som går att lyfta fram och att vända sig till. I vissa fall innebär detta att det blir omöjligt att knyta an till någon på en djupare nivå och att man fastnar i flera ytliga relationer som saknar förutsättningar till fördjupning. Det är dessa omständigheter som gör att väldigt många känner sig väldigt ensamma trots att de ständigt är omgivna av andra människor. Då det gäller våra grundläggande behov är vi människor väldigt lika varandra, därför är det bra att bli medveten om beteendemönster som vi inte reflekterar över men som har konsekvenser för andra. Nästa gång du låter bli att bemöta eller besvara något från någon i din omgivning, stanna upp och fråga dig själv vilken intention du har och vad det skulle kosta dig att istället göra tvärtom?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.