Factfulness – en bok för dig som vill ha en faktabaserad bild av världens utveckling

Boken ”Factfulness” (2018) skriven av familjen Rosling (Hans, Anna och Ola) är en annan bok som borde vara obligatorisk läsning i skolan och utanför. Detta eftersom den ger läsaren en bild av världens utveckling som är baserad på fakta och inte förvrängd av media, våra politiker, marknadsföring, eller för den delen vårt eget medvetande.

I boken visar författarna varför vi ständigt missuppfattar världens utveckling och vad vi kan göra åt det. Bara genom att ha en världsbild grundad på fakta kan medborgare politiker, och företagsledare fatta rätt beslut i en globaliserad framtid. Huvudpoängen är att världen de facto har blivit så otroligt mycket bättre och att människors och samhällens insatser för världen har lett till en utveckling där vi lyckats förbättra levnadsvillkoren för människor på en global nivå.

Den världsbild som var aktuell och korrekt för bara tjugo år sedan då vi lärde oss att dela in världen i u- och i-länder är exempelvis inte längre aktuell. Författarna föreslår istället en annan indelning i fyra kategorier där 1 står för den miljard människor som fortfarande lever i extrem fattigdom medan 4 står för den andra miljarden som lever i överflöd d.v.s. Västvärlden. Merparten av världens sju miljarder människor lever alltså på nivå 2 och 3 vilket motsvarar den utgångspunkt och den resa som Sverige gjort under 1900-talets andra hälft. Följden av denna utveckling på global nivå är inte bara att spädbarnsdödligheten dramatiskt minskat, att medellivslängden ökat och att elementär utbildning och sjukvård blivit en del av de flesta människors liv – utan också att vi skapar förutsättningar för att människor och samhällen ska orka, kunna och ha förmåga att ta tag i de globala utmaningarna som handlar om t.ex. miljö och fred.

Factfulness lär oss också att fattigdomsbekämpningen och förbättringen av människors levnadsvillkor automatiskt leder till att det föds färre barn vilket om några generationer kommer göra att den skenande befolkningsökningen planar ut och därefter kommer regleras till en mer hållbar nivå. Detta sker så klart endast om det globala ansvaret för världen som helhet fortsätter utvecklas och om människor runt om i världen får möjlighet att leva under anständiga former där tillvaron handlar om annat än ren överlevnad. Utvecklingen av anständiga livsvillkor och strävan efter ett mer västerländskt levnadssätt visar sig vidare ha väldigt lite med religion eller kulturell bakgrund att göra. Den gemensamma nämnaren handlar om fattigdomsbekämpning och inget annat.

En annan viktig insikt är att Västvärlden i framtiden kommer vara en perifer del av världen då vi oavsett vad vi tycker om det, kommer att förlora positionen som innehavare av världsherraväldet. Detta eftersom huvuddelen av världens befolkning inom kort kommer finnas i Asien och i Afrika – världsdelar som går kraftigt framåt på utvecklingsresan där de flesta människor idag lever på nivå 2 eller 3 och har en stark strävan att ta sig och sina samhällen till nivå 4.

Sammantaget innebär dessa insikter att vi behöver frigöra oss från vår egen inre censur och öppna oss för de omständigheter som vi de facto har att utgå ifrån och hantera. Det är en omvälvande tanke att ta in att världen faktiskt har blivit mycket ljusare och bättre och att de domedagsbilder vi matas med av media varje dag i själva verket är en förvrängd bild av sakernas tillstånd utifrån ett större perspektiv. Tänk om vi skulle sluta söka sensationer i form av katastrofer och problem och istället börja reflektera över vad det skulle betyda att leva i en värld som kändes ljus och positiv? Idag har detta inget nyhetsvärde men behöver det fortsätta vara så?

Factfulness tar oss till en bild av världen utan skygglappar och den hjälper oss att förstå att världen onekligen befinner sig i ett omvälvande paradigmskifte där inget är eller kommer vara sig likt. Frågan är bara om vi väljer att inse detta och börjar agera därefter eller om vi fortsätter blunda och censurera oss för att vi är för rädda och osäkra att hantera det nya och okända?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.