”Fitness snart viktigare än bildning”

På DN’s Insidan (4/12) kan vi läsa en artikel om den tyska författarinnan Juli Zeh som skrivit en roman om ett framtida skräcksamhälle, ”Corpus delicti” där alla sjukdomar och hälsorisker avskaffats. Artikeln är en del i den debatt kring samhällets och arbetsgivarnas inblandning i människors hälsa som pågått under de senaste veckorna. Drivet till sin absoluta spets görs paralleller till Hitlers fascistiska samhälle och ariska människosyn.
Min personliga reflektion är att jag är väldigt förvånad över dessa tolkningar av vad som sker i vårt samhälle just nu där det är lätt att glömma bort att miljoner människor kämpar med en försämrad livskvalitet som följd av försämrad hälsa, där det egna ansvaret för hälsa inte räcker till för att man ska orka, hinna, ha råd med och förmå hålla sig frisk, det viktigaste av allt i livet!
Samhället förmår inte heller längre tillhandahålla strukturer för friskvård i den utsträckning som människor skulle behöva, utan kämpar i bakvattnet genom att reaktivt ta hand om en överbelastad sjukvård och skenande sjukvårdskostnader där alla hälsoproblem hamnar idag, eftersom det saknas andra strukturer i samhället som fångar upp i tid. En betydande del av belastningen på sjukvården handlar om livsstilsrelaterade hälsobesvär och om psykiskt lidande i olika former. Övertron på vad vi ska klara av att ta hand om på egen hand utan stöd eller hjälp av någon är skrämmande och respektlös i mitt tycke.
Jag anser att den rätta analysen av nya fenomen endast kan göras om saker sätts in i sitt rätta sammanhang. Att det svenska folket för närvarande befinner sig i en aldrig tidigare skådad hälsomedvetenhet och vilja att förändra ett mindset som byggt på att hälsa är något som tiger still tills man blir sjuk, till dagens uppfattning som ligger helt i linje med WHO (Världshälsoorganisationens) definition som lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, själsligt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaron av sjukdom och svaghet”.
Sverige är ett modernt land och vi har kollektiva förutsättningar att leva i framkanten tack vare vårt välfärdssamhälle. Att människor i vårt upplysta samhälle engagerar sig i sin hälsa och tar ansvar för den, är något sunt som ger förutsättningar för ett hållbart samhälle. Tidsbristen och kostnaden för att hålla sig i form är de främsta hindren, varför det är glädjande att se att företagare och arbetsgivare som har resurser att stötta med, nu ser en koppling mellan medarbetares vilja till hälsa och deras förmåga att tillhandahålla och erbjuda stöd för friskvårdsaktiviteter och en organisation som främjar hälsa för sina medarbetare.
Jag arbetar själv som konsult i dessa frågor i Näringslivet, och jag har inte stött på värderingar kring detta område som bygger på brist på respekt för människors integritet eller att de som tränar och håller sig i form anses som bättre och mer värda än andra. Jag kan dock hypotetiskt förstå att det skulle kunna bli så och att det är väldigt viktigt att utgå från en helhetssyn på människan och hennes välmående så att man uppnår en balans mellan kropp och själ. Överdriven träning och hets kan spä på stress och försämra den psykiska hälsan, precis som att uppmuntran till fysisk aktivitet och träning kan lindra depressionsbesvär och minska stressen. Allt handlar om balans. Viktigt är också att företagen förstår att det krävs rätt och lite annorlunda kompetens hos dem som får ansvar för dessa frågor. Det kan bli fantastiskt bra och en möjlighet till en win-win situation där såväl medarbetare som arbetsgivare ser uppsidan med att mötas kring dessa frågor men det kräver en styrning av professionella personer som säkerställer integritetsfrågor, värdegrund och samspelet mellan organisationens hälsa och individens hälsa. När vi väl har rätt ut detta och förbättrat folkhälsan i vårt land är jag säker på att vi kommer att se en ny trend som tar fasta på bildning och andra intellektuella värden igen.
Att hälsa är det viktigaste i livet vet alla som är sjuka – har man inte den på plats så spelar det inte så stor roll vilken bildning man har eller inte har!

Fredrik-bengtsson-fitness-2

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *