Flykten från Friheten

En av de böcker som har haft störst inflytande för min förståelse för människans beteenden och djupa, existentiella behov har titeln ”Flykten från Friheten” och är skriven av Erich Fromm, tysk psykoanalytiker med judiskt påbrå. När livet ställs på sin spets får vi ibland tillgång till en sällsynt klarsyn och skärpa kring tillvarons djupare dimensioner som i vanliga fall är höljda i dunkel. Att Erich Fromm skrev denna fantastiska bok mitt under brinnande världskrig 1945 som ett resultat av att han försökte förklara det tyska folkets beredskap att underordna sig Hitlers galna idéer och anamma hans fascistiska människosyn, var ingen slump. Världen frågade sig hur det kunde komma sig att Hitler kommit till makten på demokratisk väg, framröstad av det tyska folket då hans galenskap var av sådan karaktär att det rationella varit att ta avstånd ifrån honom och allt han stod för.

Erich Fromm var sociolog och brann för att försöka sätta in människan i sitt historiska sammanhang och att försöka förklara hennes beteenden, tankar och känslor på ett sätt som skapade förståelse för det till synes irrationella. Min upplevelse är att hans bok borde läsas av alla människor eftersom frågan om frihet är allmänmänsklig och en av de dimensioner som påverkar vårt liv allra mest. Hans exempel i boken må vara Hitler och 1940-talets tidsanda, men budskapet är evigt och ständigt aktuellt och kan appliceras på otaliga situationer och exempel världen över vare sig vi pratar historia, nutid eller framtid. Kontentan av boken är att människan längtar efter och strävar efter att vara fri, men då livet eller världen blir för komplex, osäker och föder känslor av otrygghet och vilsenhet hos människor, kan hon inte längre hantera sin frihet. Då blir istället längtan efter en stark förälder, någon som styr upp tillvaron och som tar ansvar, det hon längtar efter. I detta är hon beredd att ge upp sin frihet och göra sig själv till ett offer, att låta sig styras av en stark ledare, en förälder, en partner eller en chef som talar om vart skåpet ska stå.

Initialt upplever hon en känsla av lättnad över att bli av med sin frihet till förmån för en känsla av tillhörighet och trygghet. Om något går fel finns det någon att skylla på och man slipper därmed det betungande personliga ansvaret för sig själv och för sina medmänniskor. Dessa mekanismer ser vi runt om i världens diktaturer och slutna system som styrs av starka ledare som har svar på hur livet bör levas. Frihetens vindar har under det senaste året blåst över Nordafrika och den arabiska vårens om jag tidigare skrivit om här på bloggen är ett exempel på hur människor i dessa kulturer försöker återerövra sin frihet. Risken vid dessa revolutioner är att en situation som den som rådde i Tyskland under 1920 och 1930-talen efter första världskrigets nederlag, med ekonomisk kris, arbetslöshet, missnöje och kaos, på nytt föder en känsla av att det personliga ansvaret som följer med frihet, blir för tung att bära för den stora massan. Om så sker skapas ett utrymme för en ny stark ledare att kliva fram för att ta på sig detta ansvar och på så sätt avlasta folket denna börda.

Världens ansvar är därför att säkerställa att människor får det stöd de behöver för att orka värna om sin frihet, om demokrati och om livskvalitet. I vår del av världen har vi under de senaste årtiondena sett ett amerikanskt frihetsideal växa sig allt starkare. Hela arbetslivet och samhället har även i Sverige omvandlats från ett mer kollektivt ansvarstagande till ett personligt ansvar för det egna livet och med det, en frihet att själv skapa och forma sitt liv. Symptomen på denna process är ångest och utmattningsreaktioner eftersom vi ännu inte lyckats skapa någon balans mellan dimensionerna frihet-trygghet. Detta är därför en fråga för var och en av oss att fundera över, i förhållande till vårt eget liv, till våra familjer och i relation till hur arbetslivet organiseras. En familj där friheten är begränsad hämmar dess medlemmar medan för mycket frihet och för lite gränser föder ångest och vilsenhet. Samma förhållande gäller i en arbetsgrupp eller på en hel arbetsplats. Frågan om balans mellan frihet och trygghet är därför en av de viktigaste frågorna att regelbundet fundera på eftersom det har en dominerande effekt på hur vi mår och hur vi påverkar arbetsliv och samhälle. Flykten från Friheten är den bok som kan ge dig den vägledning och de insikter du behöver för att kunna ta ansvar för ditt eget liv gällande dessa frågor.

Att vara fri och att få höra till – allas vår största utmaning!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *