Hopp för klimatet

Med Joe Biden och den nya amerikanska administrationen har hoppet för klimatet kommit tillbaka. De kraftfulla beslut om en grön omställning som togs av USA och flera andra länder är av historiska mått, även om de inte är tillräckliga för… Läs mer

Sustainability begins with you

I mitt arbete som psykolog där jag under åren mött och möter många som drabbats av utmattningstillstånd är en vanlig fråga om man kan komma tillbaka och hur det ska gå till. Svaret jag ger är att det absolut går… Läs mer

Nyorientering

Konsekvenserna av den rådande pandemin för samhället, för ekonomin och för såväl företag som enskilda människor är precis så stor som ett paradigmskifte innebär. Det handlar inte om någon mindre förändring eller att vi kan vänta in att krisen ska… Läs mer

Om meningsfullhet i en digitaliserad värld

I en tid då social distansering blivit en fråga om överlevnad är vi tacksamma över att leva i en uppkopplad värld där vi kan arbeta, umgås, handla och sköta praktiska sysslor över nätet. Utan den möjligheten skulle vi ha varit… Läs mer

Nu har vi klivit in i en “mellantid”

Livskraften hos människan är urstark och för oss oundvikligen mot ljuset om vi bara lyckas hålla stånd mot djupare former av meningslöshet och depression. I den pågående pandemin kan jag skönja en rörelse på kollektiv nivå från den initiala chocken… Läs mer

Hur skulle krisen kunna vändas till en inspirerande utveckling?

Det är svårt för oss som lever mitt uppe i Coronakrisen och dess framfart att få distans till det som händer och reflektera över framtiden och vägen framåt. Nyhetsrapporteringen är fokuserad på att skildra krisen och allt fler börjar utveckla… Läs mer

Hur förbereder vi oss för tiden efter Corona?

Det vore förfärligt sorgligt om livet efter Corona återgick till business as usual. Detta eftersom bristerna i såväl den miljömässiga som i den sociala hållbarheten i samhället och i världen, var alarmerande. Miljökatastrofer, okontrollerat våld, krig och terrrorism, högernationalism och… Läs mer

Coronakrisen löser sociala hållbarhetsproblem

Ett av de största hoten mot hållbar utveckling som forskare, inte minst Hans Rosling, ofta lyft fram, är bristen på solidaritet och altruism i världen. I Sverige har vi trots en lång högkonjuktur sett den psykiska ohälsan skjuta i höjden,… Läs mer

En värld i förändring

I tider av kris och oro behöver vi perspektiv och verktyg som hjälper oss att hantera känslor av ovisshet, ångest, sorg och andra känslor som är naturliga reaktioner på det som händer. Som så ofta återvänder jag till Claes Janssen’s… Läs mer

Katastrofer leder till förändring

Det är dags att inse att vi lever i en katastrof som berör alla människor på jorden. Coronaepidemin skördar nya liv varje dag, många kämpar för sina liv och människor drabbas av sorg och förluster i dess spår utan att… Läs mer