Kan människan leva utan religion?

Sverige ligger i toppen i globala mätningar gällande individualism och frihet att själv forma sitt liv och sin identitet utifrån egna tankar om hur man vill leva. Ena sidan av det myntet innebär att människor har större möjligheter att förverkliga… Läs mer

En värld i behov av ett Metaperspektiv

Situationen i Afghanistan väcker många tankar och känslor och är i skrivande stund svår att veta utgången av. Många ser USA´s tillbakadragande av sin militära närvaro efter 20 år i landet som ett fiasko. Jag tycker jag anar något annat… Läs mer

Paradigmskiftet går in i en ny fas då det gamla måste falla

Syftet med denna blogg som jag startade för 10 år sedan var att skildra det Paradigmskifte som då påbörjats men som ännu var ogreppbart för många av oss. Ett större skifte som förändrar livet som vi känner det och som… Läs mer

Sommarhälsning

Det har gått tio år sedan jag startade denna blogg med syftet att belysa och ge perspektiv på det paradigmskifte som jag uppfattade att vi hade framför oss men som då ännu inte hade något språk. Idag har detta blivit… Läs mer

Hopp för klimatet

Med Joe Biden och den nya amerikanska administrationen har hoppet för klimatet kommit tillbaka. De kraftfulla beslut om en grön omställning som togs av USA och flera andra länder är av historiska mått, även om de inte är tillräckliga för… Läs mer

Sustainability begins with you

I mitt arbete som psykolog där jag under åren mött och möter många som drabbats av utmattningstillstånd är en vanlig fråga om man kan komma tillbaka och hur det ska gå till. Svaret jag ger är att det absolut går… Läs mer

Nyorientering

Konsekvenserna av den rådande pandemin för samhället, för ekonomin och för såväl företag som enskilda människor är precis så stor som ett paradigmskifte innebär. Det handlar inte om någon mindre förändring eller att vi kan vänta in att krisen ska… Läs mer

Om meningsfullhet i en digitaliserad värld

I en tid då social distansering blivit en fråga om överlevnad är vi tacksamma över att leva i en uppkopplad värld där vi kan arbeta, umgås, handla och sköta praktiska sysslor över nätet. Utan den möjligheten skulle vi ha varit… Läs mer

Nu har vi klivit in i en ”mellantid”

Livskraften hos människan är urstark och för oss oundvikligen mot ljuset om vi bara lyckas hålla stånd mot djupare former av meningslöshet och depression. I den pågående pandemin kan jag skönja en rörelse på kollektiv nivå från den initiala chocken… Läs mer

Hur skulle krisen kunna vändas till en inspirerande utveckling?

Det är svårt för oss som lever mitt uppe i Coronakrisen och dess framfart att få distans till det som händer och reflektera över framtiden och vägen framåt. Nyhetsrapporteringen är fokuserad på att skildra krisen och allt fler börjar utveckla… Läs mer