Förnuft & Känsla

Ibland brukar man säga att Martin Luther var en dålig människokännare då han tog bort bikten. Hans mission var att ta bort allt som skymde sikten mellan människan och Gud och att göra rent hus med mycket av det som kyrkan och kristendomen stod för under Medeltiden. Många skulle nog hålla med om att de avarter i form av korruption, maktmissbruk och annat elände som prästerna utvecklat under århundraden för egen vinnings skull men som skett i kyrkans och trons namn, verkligen behövde rensas ut. Likaså att mässan skulle hållas på folkets eget språk istället för som tidigare på latin för att möjliggöra för människor att förstå, att ta till sig Guds ord och kunna applicera visdomen i sitt eget liv. Däremot kanske det är mer tveksamt om det var rätt att ta bort bikten eftersom människans behov av att få dela sina svårigheter, att få hjälp att acceptera svåra saker i livet och att kunna förlåta både sig själv och andra, är evigt och djupt mänskligt. Luther var rationell och tänka sig att människan skulle ta ansvar för att leva ett hedersamt liv i Guds namn, hon skulle hålla sig upplyst och ta ansvar för sina handlingar fullt ut.

Det är ingen slump att de protestantiska samhällena i Nord- och Västeuropa utvecklats till att bli djupt rationella där människor sedan Medeltiden drillats i att det är förnuftet som bör råda över känslorna och att människan bör undvika irrationella krafter och bete sig förnuftigt och rationellt i alla lägen. I det katolska Sydeuropa har vi istället hjärtat och känslorna som centrum i livet.

Vi tänker inte längre på dessa omständigheter även om konsekvenserna är högst levande. Det är ingen slump att Sverige anser att det är onödigt och kanske t.om. olämpligt att bära mask i samhället för att skydda sig mot Coronaviruset eftersom man utfår från vetenskap och det rationella tänkandet att människan bör ta ansvar för att stanna hemma om hon är sjuk. I Sydeuropa råder motsatta förhållanden och människor använder mask även när de kör bil ensamma, när de sitter på stranden och ingen annan människa är i närheten eller ses ta dem på och av och därmed röra munnen och näsan flerfaldigt många fler gånger än vad de sannolikt hade gjort om de inte hade burit någon mask alls. Med andra ord handlar det inte om förnuftet, väl däremot om den känsla av trygghet och kontroll som masken inger. Att bära mask ger föreställningen om att man kan undvika att bli smittad och att man därigenom kan ta handfast kontroll över ett osynligt virus. Ur psykologisk synvinkel hjälper det därför människor att bära mask även om det ur rent smittorisk perspektiv inte är att rekommendera i alla lägen. I Sverige får vi ingen hjälp med våra psykologiska behov på samma sätt, det är upp till oss själva att lugna oss och att hantera känslor av otrygghet och fara eftersom det är vad man kan förvänta sig av en rationell människa. Genom att ta del av forskning och kunskap får du verktyg att förhålla dig till det som är rationellt sant och riktigt.

Den pågående förhandlingen om EU’s stödbudget är ett annat liknande exempel. Det är ingen slump att länder som Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike vill se lån och inte bidrag. Man tänker förnuftigt, man vill att länderna ska ta ansvar för sin ekonomi och inte utsätta EU för en för hög skuldsättning för framtidens generationer att hantera. Spanien, Italien och andra sydeuropeiska länder känner sig förolämpade och pratar från hjärtat om solidaritet och har svårt med den rationella, förnuftsmässiga retorik som Nordeuropa utgår ifrån.

Sammanfattningsvis handlar det om det eviga temat om förnuft och känsla som ställs mot varandra. En hel människa har ett fint samspel mellan dessa båda dimensioner i sig själv men det tillhör människans eviga villkor att kämpa med dessa motpoler. I kärlek som i krig.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.